نویسنده = سید محمد طباطبایی نسب
تعداد مقالات: 2
1. نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 329-351

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدمهدی الحسینی المدرسی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی


2. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 75-104

سعید نجم روشن؛ زهرا نصراللهی؛ سید محمد طباطبایی نسب