نویسنده = رضا طالعی فر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-26

سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ منیره عسکری نژاد؛ علی دهقانی


2. تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (e-CRM)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 48-77

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر