نویسنده = سیدحمید خدادادحسینی
تعداد مقالات: 5
1. قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-121

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج


2. بررسی تأثیر ابعاد عرق ملی بر نگرش نسبت به محصولات (داخلی و خارجی) با تعدیل‌گری تهدید اقتصادی ادراک شده

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 159-181

سید حمید خداداد حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی؛ مهدیه منصوری


3. الگوی توسعه تجارت الکترونیک بر وضعیت شرکت های تولید کننده لوازم خانگی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-84

الهه تقوی شوازی؛ پرویز احمدی؛ سید حمید خداداد حسینی


4. طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ محمود محمدیان


5. اثر اینترنت بر جهت دهی کانال های صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-26

سید حمید خداداد حسینی؛ سهیلا خادمی