نویسنده = فرشته بهرامی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 181-207

میثم شفیعی رودپشتی؛ فرشته بهرامی؛ فاطمه کریمی شوهانی


2. تحلیل رفتار بنگاه‌های کسب و کار برای ورود و خروج به بازار

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 275-298

سید نظام الدین مکیان؛ فرشته بهرامی؛ رضا زارع عبدالهی