نویسنده = عبدالخالق غلامی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی تصمیم به خرید با کارکردهای برند

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1400، صفحه 83-110

نیوشا ده بینی؛ محمد حقیقی؛ عبدالخالق غلامی