نویسنده = سید حیدر میرفخرالدینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 46-74

سید حیدر میرفخرالدینی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ علیرضا دشتکی


2. تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (e-CRM)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 48-77

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر