کلیدواژه‌ها = رضایت مشتری
تعداد مقالات: 7
1. فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و قصد مشتری با میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1400، صفحه 533-560

عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ هادی قزوینی


2. تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با مولفه‌های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1400، صفحه 235-260

نسیم کریم زاده؛ مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد


4. کارکردهای مسئولیت اجتماعی بر ارتقای سطح عملکرد کسب و کارها

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-114

سید محمود حسینی امیری؛ زهرا خراسانی اجبارکلایی


5. تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-118

علی شیرازی؛ مریم حاج ملک؛ فاطمه بصیری نژاد؛ پگاه رادپور


6. شکل دهی خدمات بانکی با رویکرد طراحی آزمایشات تاگوچی و مدل کانو

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-137

سید محمود زنجیرچی؛ نگار جلیلیان


7. ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-19

مهرداد استیری؛ فرشید حسینی؛ حمیدرضا یزدانی؛ مجید قلی پور؛ حمزه رایج