کلیدواژه‌ها = ارزش طول عمر مشتری
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتریان (CLV) (مورد مطالعه: شعب بانک ملی-شهر چالوس)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-89

محمدرحیم اسفیدانی؛ فاطمه توپااسفندیاری


2. بخش بندی خوشه ای مشتریان بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-64

محمدتقی تقوی فرد؛ سمانه خواجوند