کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری تاریخی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تاریخی (مورد مطالعه: استان یزد)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-167

میرمحمد اسعدی؛ سعید سعیدا اردکانی