کلیدواژه‌ها = PLS
تعداد مقالات: 2
1. تاثیرپذیری بازرگانی داخلی از شاخص‌های نهادی اقتصاد بازرگانی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-152

محمدرضا رضائی؛ منصوره علیقلی


2. تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-190

محمود نادری بنی؛ غلامرضا بردبار؛ فرشته پزشکی نجف ابادی