کلیدواژه‌ها = شبکه‌های دانش
تعداد مقالات: 1
1. شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-213

علی رضائیان؛ نوید نظافتی؛ روح اله باقری