کلیدواژه‌ها = ناهمسانی شناختی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید و قصد خرید‌ مجدد مصرف‌کنندگان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 215-242

مهدی سبک رو؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمدرضا غلامی