دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تبیین مدل رفتار خرید آتی خریداران لوازم خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

ایلیا امینی نژاد؛ حسین وظیفه دوست؛ افسانه زمانی مقدم


فایل کامل مقالات

2. تأثیر قصد خرید محصولات سبز بر خرید واقعی محصولات با تعدیلگی درآمد(مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات سبز در شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

فرشته قویدل؛ علی قلی پورسلیمانی


مقاله پژوهشی

3. تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجی‌گری مولفه‌های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

نسیم کریم زاده؛ مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد


4. بررسی تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف‌کننده با میانجیگری نگرش به تبلیغ و نگرش به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

فاطمه زاهدی؛ مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد


5. تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک برای مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ سیده صدف وشکائی نژاد


6. تبیین مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر رقابتپذیری در شرکت‌های مهندسی و مهندسین مشاور ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

رضا بندریان؛ سید محمد حسین جزایری موسوی


7. طراحی الگوی تصمیم گیری به خرید با تبیین نقش برجستگی برند: رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1398

نیوشا ده بینی؛ محمد حقیقی؛ عبدالخالق غلامی


8. ارائه ی مدل توسعه ی محصولات جدید مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتری و گرایش کارآفرینی در شرکت های لبنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

سید جعفر زنوزی؛ پریسا قهرمان‌پور


9. طراحی و تبیین مدل آمادگی جاری سازی راهبردها: هلـدینگ صـنایع غـذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

محمد محمودی میمند؛ محمد جلالی؛ مهدی اکبری


10. نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

محسن برزگری اردکانی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان