دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تبیین مدل رفتار خرید آتی خریداران لوازم خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

ایلیا امینی نژاد؛ حسین وظیفه دوست؛ افسانه زمانی مقدم


2. تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجی‌گری مولفه‌های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

نسیم کریم زاده؛ مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد


3. طراحی الگوی تصمیم گیری به خرید با تبیین نقش برجستگی برند: رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1398

نیوشا ده بینی؛ محمد حقیقی؛ عبدالخالق غلامی


4. طراحی و تبیین مدل آمادگی جاری سازی راهبردها: هلـدینگ صـنایع غـذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

محمد محمودی میمند؛ محمد جلالی؛ مهدی اکبری


5. بررسی رابطه بین همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

مازیار گنجو؛ سهراب خلیلی شورینی؛ محمود البرزی؛ سید محمد زرگر