دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر سازه‌های تجارت اجتماعی، اعتماد و ریسک درک شده برنگرش و قصد خرید مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22034/jbar.2022.17546.4087

ادریس محمودی؛ کوثر مجدم


شایستگی‌های مؤثر بر ورود موفق به بازارهای پلتفرمی دیجیتال در ایران مطالعة چند موردی: پلتفرم‌های تاکسیرانی آنلاین؛ اسنپ و تپسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22034/jbar.2022.18171.4159

طالب بالنده؛ مهدی ابراهیمی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای پدیده سبزشویی: یک رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1401

10.22034/jbar.2022.18527.4178

سید نجم الدین موسوی


توسعه مدل درگیر کردن مشتریان با برند در رسانه‌های اجتماعی در صنعت بانکداری (رویکرد آمیخته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jbar.2022.15796.3852

علی اصغر ساجدی فر؛ زهره دهدشتی شاهرخ


ریشه‌یابی گرایشات قومیت گرایانه خریداران پوشاک ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/jbar.2022.17720.4108

مرتضی مداح؛ مجید محمدشفیعی؛ حسین رضایی دولت آبادی


شناسایی پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب و کارهای آنلاین (رویکرد کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22034/jbar.2023.18566.4181

کاملیا امامی؛ بهرام خیری؛ ماندان مومنی


راهکارهای توسعه اشتغال دانش‌بنیان در استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22034/jbar.2023.17684.4111

حبیب انصاری سامانی؛ داریوش فرید؛ فرشته نفر


تبیین کارکردهای ساختاری، رفتاری و زمینه ای بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/jbar.2023.17794.4119

علی صنایعی؛ علی دادوند؛ حسین رضائی دولت آبادی؛ آذرنوش انصاری


تدوین مدل مفهومی کارآفرینی همکارانه در حوزه گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/jbar.2023.18086.4141

مهدی مودودی ارخودی؛ سجاد فردوسی؛ ریحانه برومند


طراحی مدل تبلیغات (5m) بر اساس استفاده از فناوری واقعیت افزوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/jbar.2023.18284.4165

داود فیض؛ فهیمه ماه آورپور؛ محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلایی


عوامل موثر بر رفتار انصراف از خرید درون فروشگاهی مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22034/jbar.2023.18434.4172

محمدحسن امیرنژاد؛ کاظم عسکری فر؛ مریم نکوئی زاده


گونه شناسی فعالیت های سبزنُمایی شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/jbar.2023.18517.4177

مهسا جندقی؛ محمود نادری بنی؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ مهدی سبک رو


نگاشت شناختی توسعه کسب و کارهای الکترونیکی بنگاه‌های کوچک و متوسط استان یزد (مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/jbar.2023.18593.4184

مائده دهقان؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ حبیب زارع احمدآبادی


بررسی نقش نوآوری سازمان در عملکرد مشتری مبتنی بر برندسازی داخلی و برندگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.22034/jbar.2023.18910.4213

بهاره اصانلو؛ سهیلا خدامی؛ پدرام فضلی نژاد


نقش فعالیت‌های بازاریابی رسانه اجتماعی و تجربه مشتری بر نیات مشتری با میانجی‌گری کیفیت رابطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.22034/jbar.2023.19144.4231

زهرا رعیتی بنادکوکی؛ ابوالفضل دانایی


تبیین فن آوری بازی وارسازی در توسعه کسب و کارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.22034/jbar.2023.19274.4241

محسن اعظمی؛ کامران نظری؛ پیمان اکبری