نمایه نویسندگان

آ

 • آب پیکر، محمدصادق بررسی کیفیت ارائه عمومی و عملکرد بنگاه‌های کسب و کار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 93-109]
 • آتشگر، کریم مدیریت تجربه مشتری بانک‌ها و بهبود شاخص‌های عملکردی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 399-423]
 • آذر، عادل رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 124-143]
 • آذر، عادل طراحی مدل کسب‌وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 211-240]
 • آذر، عادل تاثیر عوامل سطح شرکتی و سطح نیروی کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-50]
 • آقازاده، هاشم ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه‌گذاران بیمه های عمر [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 31-53]
 • آقازاده، هاشم بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک های تجاری کشور [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 121-146]
 • آقازاده، هاشم تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 85-114]
 • آقازاده، هاشم شهرت شرکت بیمه و رضایت و اعتماد با وفاداری و تبلیغات توصیه‌ای بیمه‌گذار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 209-234]
 • آقازاده، هاشم ریشه‌یابی پیدایش و موفقیت جهان‌زادها در مراحل اولیه: روش فراترکیب [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 503-532]
 • آگهی، حسین عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 209-245]

ا

 • ابراهیمی، ابوالقاسم بخش‌بندی خوشه‌ای و مدل ارتباطی ال آر اف ام مشتریان صنعت بیمه [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 557-585]
 • ابراهیمی، سید عباس تأثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 163-180]
 • ابراهیمی، عبدالحمید تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 231-255]
 • ابراهیمی، مهدی گونه‌شناسی مدل‌های‌ کسب‌و‌کار محصولات موفق دارویی در ایران (با تمرکز بر داروهای رقابتی در مرحله رشد) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 109-143]
 • ابراهیم پور ازبری، مصطفی تأثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 1-23]
 • ابراهیم پور ازبری، مصطفی تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 259-289]
 • ابراهیمی دلاور، فاطمه ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب‌سایت‌های اجتماعی در صنعت گردشگری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 25-54]
 • ابراهیم‌زاده پزشکی، رضا رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 71-96]
 • ابرقویی، ناصرصدرا آمیزه عملکرد بازاریابی موسسات آموزش‌های زیربنایی در توسعه خدمات [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 19-42]
 • ابویی، فاطمه ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 37-58]
 • ابویی، محمدحسین تبیین بخش‌بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 1-18]
 • ابویی، محمد حسین تعیین نیازهای اولویت دار مشتریان خرده فروش برای ارتباط با شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 93-113]
 • ابوالفضلی، سیدابوالفضل طراحی مدل رفتار شهروندی مشتری در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 455-475]
 • ابوالقاسمی، مهدی رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 71-96]
 • ابوترابی، غلامرضا دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 101-114]
 • ابونوری، اسمعیل اوّلویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریّت دانش در دانشگاه‌های منتخب [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 56-73]
 • ابوهاشم آبادی، فرزانه تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 189-212]
 • اجلی، مهدی تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 189-212]
 • احدی، رضوان مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 333-353]
 • احقر بازرگان، نگین تاثیر توسعه داد و ستد‌های الکترونیک بر وفاداری الکترونیک مشتریان و قصد خرید مجدد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 71-90]
 • احمدی، پرویز الگوی توسعه تجارت الکترونیک بر وضعیت شرکت های تولید کننده لوازم خانگی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 53-84]
 • احمدی، پرویز قصد خرید پوشاک و نوع پوشش [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 241-264]
 • احمدی، سعید تأثیر آمیخته بازاریابی بر عملکرد سودآوری برند با تأکید بر ارزش ویژه برند خشکپاک [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 499-528]
 • احمدی، سینا رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 71-96]
 • احمدی، غلامحسین شناسایی و تبیین موفقیت در مراکز خرید [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 195-215]
 • احمدی، محمدمهدی خرده ‌فرهنگ‌ها و سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 343-360]
 • احمدی الوار، زهرا بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده مشتری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 189-216]
 • احمدی زاد، آرمان تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 197-224]
 • احمدی زاد، آرمان تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 225-247]
 • احمدی زاد، آرمان اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 165-183]
 • احمدی ندوشن، مهدی آمیزه عملکرد بازاریابی موسسات آموزش‌های زیربنایی در توسعه خدمات [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 19-42]
 • احمدی نژاد، مصطفی الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]
 • اخلاص، مریم نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم‌یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-26]
 • اخوان، آفرین تبیین بخش‌بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 1-18]
 • ادیبی، نسیم بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی مصرف کننده و شخصیت برند (مطالعه موردی :دارندگان و خریداران خودروهای برند هیوندای در شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 105-124]
 • ایرانمنش، مژده الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 1-15]
 • اربابی یزدی، نگار تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 55-80]
 • استیری، مهرداد ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]
 • اسدی، لیلا نقش تعدیل‌گر استراتژی کسب وکار بر رابطه بین ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت ها [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 165-205]
 • اسدزاده، عبداله تاثیر نقش‌های استراتژیک بنگاه مادر بر الگوی اداره کسب و کارها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 233-251]
 • اسعدی، میرمحمد ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تاریخی (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 147-167]
 • اسعدی، میرمحمد بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]
 • اسفیدانی، محمدرحیم ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتریان (CLV) (مورد مطالعه: شعب بانک ملی-شهر چالوس) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-89]
 • اسکندری، حسن تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 231-255]
 • اسکندری، نادر تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر واکنش مصرف‌کننده با تعدیل گری شایستگی‌های محوری شرکت [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 447-473]
 • اسلامی، سعید ارزیابی انعطاف‌پذیری اجزای زنجیره تأمین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 241-264]
 • اسلامیه، وحیده بررسی تأثیر توسعه محصول جدید سبز بر عملکرد اقتصادی سازمان با رویکرد پویایی سیستم‌ها [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 137-157]
 • اسماعیل پور، حسن تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 197-229]
 • اسماعیل پور، حسن تبیین مدل خوشه‌های صادراتی با رویکرد کارآفرینی بین‌المللی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 309-337]
 • اسماعیل پور، رضا بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ارزش ویژه برند با میانجیگری شخصیت و خوشنامی برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 83-106]
 • اسماعیل پور، مجید چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 39-63]
 • اسماعیل پور، مجید تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با مولفه‌های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 235-260]
 • اسماعیل پور، مجید تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف‌کننده با نگرش به تبلیغ و برند [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 347-368]
 • اسماعیل پور، مجید تأثیر کارآفرینی محوری و بازارمحوری بر اثربخشی بازاریابی از طریق قابلیت بازاریابی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 339-364]
 • اشرف گنجویی، فریده ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 99-120]
 • اشکانی، مهدی تاثیر شهرت و کیفیت سایت بر احساسات مشتریان، قصد خرید و ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: سایت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در ایران) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 445-471]
 • اصانلو، بهاره طراحی مدل وفاداری مصرف‌کننده مبتنی بر پیشران‌های ادراک مصرف‌کننده از نوآوری با رویکردهای کارکردی- شناختی و عاطفی-تجربی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 1-34]
 • اصغری زاده، عزت الله عوامل موثر بر تعهد سازمانی‌ مطالعه موردی:اعضای جهاددانشگاهی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 105-122]
 • اصغری زاده، عزت الله ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه‌های خدمات کسب‌و‌کار: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در صنعت خودرو ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 295-320]
 • اصفهانی زنجانی، محمد تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-254]
 • افجه، سیّد علی اکبر بخش‌بندی و شناسایی ویژگی‌های مصرف‌کنندگان در یک محیط چند کانالی با استفاده از ترکیب روش نقشه‌های خودسازمانده و رگرسیون لجستیک [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 43-74]
 • افشار کاظمی، محمدعلی پیش‌بینی پاسخ مشتریان در بازاریابی مستقیم با شبکه‌های عصبی چندلایه [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 355-379]
 • افشارنژاد، مصطفی تأثیرپذیری قصد خرید از سبک زندگی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 133-163]
 • افصحی زاده، سید محمد بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و تحریک‌پذیری مصرف‌کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 1-17]
 • افضلی، شیما بررسی تأثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت رقابتی در چارچوب ابعاد هوشمندی رقابتی و عوامل سازمانی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 27-52]
 • اکبری، محسن بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ارزش ویژه برند با میانجیگری شخصیت و خوشنامی برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 83-106]
 • اکبری، محسن تأثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 1-23]
 • اکبری، محسن تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 259-289]
 • اکبری، مهدی کاربرد محاسبات فازی در ماتریس های پورتفولیو به منظور بهبود تدوین راهبردهای سبد کسب وکار [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 141-161]
 • اکبری، مهدی طراحی و تبیین مدل آمادگی جاری‌سازی راهبردهای گروه صنایع غـذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 187-208]
 • البرزی، محمود بررسی رابطه بین همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • الحسینی المدرسی، سیدمهدی نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 329-351]
 • الحسینی المدرسی، سید مهدی خریدهای اینترنتی و ارزش مصرف‌کنندگان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 59-82]
 • الحسینی المدرسی، سید مهدی چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 283-303]
 • الفت، دکتر لعیا مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 47-70]
 • الفت، لعیا تبیین الگوی استقرار ماشین‌های خودپرداز [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 74-96]
 • الفت، لعیا مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 333-353]
 • الهی، شعبان تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 119-152]
 • الوداری، حسن تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 417-444]
 • امیری، سمیه تاثیر قابلیت‏های بازاریابی پوشایی بر عملکرد مالی و فرایندی [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 217-241]
 • امیری، مقصود مدلی برای تخصیص سفارش در حالت چند تامین‌کننده، چند محصوله، و چند دوره‌ای در شرایط وجود تخفیف افزایشی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 122-146]
 • امیری، مقصود مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 47-70]
 • امیرشاهی، میراحمد بررسی جایگاه برند بانکها از دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن شهر تهران با استفاده از فن نقشۀ ادراکی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • امیری عقدایی، سید فتح الله آسیب شناسی پیاده‌سازی بندر خشک در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 211-239]
 • امینی، علیرضا تبیین خریدهای بدون برنامه مشتریان در مراکز خرید با توجه به نقش رفتار فروش انطباقی فروشندگان و ادراکات زمینه ای [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 145-163]
 • امین آشوری، زهره ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 247-266]
 • امینی نژاد، ایلیا تبیین مدل رفتار خرید آتی خریداران لوازم خانگی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 159-184]
 • امینی ولاشانی، مائده اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 185-209]
 • انجم شعاع، زهرا آسیب‌شناسی و ارائه الگوی فرآیندی بازاریابی اخلاقی در حوزه کتب غیر درسی کودکان [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 79-107]
 • انصاری، عبدالمهدی تحلیل محتوای اطلاعاتی صورت سود وزیان تهیه شده با روش بهایابی متغیر [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-118]
 • انصاری سامانی، حبیب بررسی تأثیر ترتیب ورود به بازار و جهت‌گیری‌های استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 59-83]
 • اولیا، محمدصالح ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 99-120]
 • اولیا، محمد صالح تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار ( [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 92-106]

ب

 • بیات، روح الله تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف‌کننده با ترجیحات و تصمیم به خرید کالا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 1-30]
 • بیات، فاطمه قابلیت مشتری‌محوری و مزیت رقابتی با نوآوری ارائه خدمات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 239-257]
 • بازایی، قاسمعلی ارائه بخش بندی بازار داروهای گیاهی از منظر سلامت گرایی مشتریان و استراتژی های مقتضی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 81-100]
 • بازیار حمزه خانی، اسماعیل شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 175-196]
 • باشکوه، محمد رفتارشناسی بازاریابی ویروسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 255-276]
 • باشکوه اجیرلو، محمد تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر واکنش مصرف‌کننده با تعدیل گری شایستگی‌های محوری شرکت [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 447-473]
 • باقری، روح اله شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 187-213]
 • باقری، روح اله چالش‌های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 447-487]
 • باقری، سید محمد بررسی تأثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت رقابتی در چارچوب ابعاد هوشمندی رقابتی و عوامل سازمانی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 27-52]
 • باقری، سید محمد بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 169-187]
 • باقری، مهدی تعیین نیازهای اولویت دار مشتریان خرده فروش برای ارتباط با شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 93-113]
 • باقری، مهدی آسیب‌شناسی و ارائه الگوی فرآیندی بازاریابی اخلاقی در حوزه کتب غیر درسی کودکان [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 79-107]
 • باقرزاده آذر، محمد کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی تأمین کنندگان و عوامل مرتبط با تصمیم گیری در زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 102-116]
 • باقری قره بلاغ، هوشمند عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید و قصد خرید‌ مجدد مصرف‌کنندگان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 215-242]
 • بامداد صوفی، جهانیار مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 47-70]
 • بامداد صوفی، جهانیار مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 333-353]
 • بامداد صوفی، جهانیار نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 489-509]
 • باوی، بلقیس تاثیر خدمات لجستیکی، بندری و زیرساخت‌ها بر رضایت ازخدمات ترانزیتی با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد ( در منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 25-43]
 • باورصاد، بلقیس بررسی تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 1-26]
 • بحرینی زاد، منیژه تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با مولفه‌های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 235-260]
 • بحرینی زاد، منیژه تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف‌کننده با نگرش به تبلیغ و برند [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 347-368]
 • بختیار نصرآبادی، حسینعلی تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-33]
 • بخشی زاده، الهه ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه‌گذاران بیمه های عمر [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 31-53]
 • بدیع زاده، علی طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 247-268]
 • بذرافشان، مرتضی بذرافشان نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 25-50]
 • براتی، مسعود مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 47-70]
 • براتی، مهدیه بررسی تأثیر تجانس تصویر از خود با تصویر فروشگاه بر قصد خرید از فروشگاه: نقش ارزش ویژه برند فروشگاه [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 249-274]
 • برادران، عطاالله الگوپذیری صادرات غیرنفتی کشور از نوسانات نرخ ارز [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 91-113]
 • بردبار، غلامرضا تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 169-190]
 • برزگری اردکانی، محسن نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 489-509]
 • برقی، شاهین الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های پتروشیمی؛ رویکرد تکنیکهای تصمیم گیری - تکنیک بردا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 27-50]
 • بستام، هادی طراحی مدل کسب‌وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 211-240]
 • بصیری نژاد، فاطمه تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 97-118]
 • بلوچی، حسین بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 77-98]
 • بلوچی، حسین تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 85-114]
 • بلوچی، حسین ارزیابی نگرش به خرید کالاهای تقلبی و تمایل خرید از بازار خاکستری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-163]
 • بندریان، رضا تبیین رقابتپذیری در شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور ایران د ر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 185-213]
 • بنی هاشمی، سیدعلی احیای پویای خدمات و وفاداری به مشتریان در صنعت هتل‌‌داری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 21-41]
 • بهارمقدم، مهدی مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 147-164]
 • بهبودی، امید بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 205-227]
 • بهجتی اردکانی، بابک شناسایی ذهنیت افراد نسبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 51-74]
 • بهرامی، آیدا تأثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 163-180]
 • بهرامی، فرشته تحلیل رفتار بنگاه‌های کسب و کار برای ورود و خروج به بازار [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 275-298]
 • بهرامی، فرشته ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 181-207]
 • بهرام زاده، حسینعلی کارکردهای ابعاد مدیریت دانش در کارایی زنجیره تامین گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 261-296]
 • بهروزهریس، علی تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 231-255]
 • بهمنی، اکبر ارزیابی نگرش به خرید کالاهای تقلبی و تمایل خرید از بازار خاکستری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-163]

پ

 • پاشایی رازیان، سمیه ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 27-46]
 • پاشازاده، یوسف تأثیر عوامل و موانع خاص شرکت بر استراتژی ورود آنها به بازارهای بین‌المللی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در حوزه خشکبار) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 141-161]
 • پیری، پرویز ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 27-46]
 • پریش، فاطمه بررسی نگرش به تبلیغات مصرف کنندگان جوان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-23]
 • پرهیزگار، محمدمهدی مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 263-281]
 • پرهیزگار، محمدمهدی ارائه مدل تسهیل تجارت فرامرزی در ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 35-60]
 • پزشکی نجف آبادی، فرشته چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 283-303]
 • پزشکی نجف ابادی، فرشته تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 169-190]
 • پناهی، کیوان تاثیر جهت گیری‌های راهبردی سازمان بر عملکرد مالی توسعه محصول جدید [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 319-346]
 • پویا، علیرضا تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجی‌گری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 51-81]
 • پویا، مهرداد ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی (مطالعه موردی تعاونی‌های مصرف استان همدان) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 1-30]
 • پویان فرد، علیرضا ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 99-120]
 • پوراشرف، یاسان اله بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده مشتری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 189-216]
 • پوراشرف، یاسان اله تأثیر انگیزه های مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مصرف کنندگان پوشاک با رفتار مصرف اخلاقی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 77-105]
 • پورجمشیدی، حدیث نقش شبکه‌های اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 291-309]
 • پورمصطفی خشکرودی، مهدی اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]
 • پورواحدی، فروغ طراحی مدل رفتار شهروندی مشتری در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 455-475]

ت

 • تابش مقدم، محمد تأثیر زیباشناختی محصولات بر قصد خرید و تعهد خرید در نقطه فروش با کارکردهای تعلق عاطفی و اهداف مصرف کننده [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 477-502]
 • تاج زاده نمین، ابوالفضل عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل‌های پنج ستارۀ تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 118-135]
 • تاج زاده نمین، ابوالفضل الگوی انتخاب دفتر خدمات مسافرتی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 83-107]
 • تاج زاده نمین، آیدین عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل‌های پنج ستارۀ تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 118-135]
 • تبریزیان، بیتا طراحی فرایند افزایش فروش و سهم بازار شرکت های لبنی بر مبنای الگوی بازاریابی حسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 433-454]
 • ترابی، فاطمه تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 197-229]
 • ترابی، مصطفی عوامل مؤثر بر به کارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه بندی آنها (مطالعۀ موردی: شعب بانک تجارت شهر تهران) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 117-139]
 • ترکستانی، محمد صالح بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و تحریک‌پذیری مصرف‌کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 1-17]
 • تقوی شوازی، الهه الگوی توسعه تجارت الکترونیک بر وضعیت شرکت های تولید کننده لوازم خانگی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 53-84]
 • تقوی فرد، محمدتقی عوامل مؤثر بر به کارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه بندی آنها (مطالعۀ موردی: شعب بانک تجارت شهر تهران) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 117-139]
 • تقوی فرد، محمدتقی بخش بندی خوشه ای مشتریان بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 39-64]
 • تقوی فرد، محمد تقی بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 205-227]
 • تقوی فرد، محمد تقی تحلیل شناختی استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدل‌های ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 311-342]
 • تیموری، هادی بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر وفاداری الکترونیکی با نقش متغیر میانجی رضایت الکترونیکی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 65-97]
 • توپااسفندیاری، فاطمه ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتریان (CLV) (مورد مطالعه: شعب بانک ملی-شهر چالوس) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-89]

ث

 • ثقفیان، حامد بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 28-52]
 • ثمری، هانیه حکمرانی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر: مطالعه موردی کشورهای عضو G15 [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 1-19]

ج

 • جامی پور، مونا ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب‌سایت‌های اجتماعی در صنعت گردشگری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 25-54]
 • جباری، یاسر بررسی تأثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسۀ والد بر پذیرش توسعۀ شناسه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 27-47]
 • جبارزاده کرباسی، بهرام بررسی اثر ابعاد ترفیعات فروش و اثرات بین فردی بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 107-135]
 • جرجرزاده، علیرضا نقش تعدیل‌گر استراتژی کسب وکار بر رابطه بین ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت ها [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 165-205]
 • جزایری موسوی، سید محمد حسین تبیین رقابتپذیری در شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور ایران د ر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 185-213]
 • جعفری، سید محمدباقر تأثیر به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM) بر عملکرد رابطه با مشتری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 115-134]
 • جعفری، سلیمان بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری در نظام بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 253-276]
 • جعفری، مصطفی مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد صنعت بانکداری ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 79-98]
 • جعفرپور، محمود تبیین و ارزیابی مدل رابطة دارایی های ناملموس و عملکرد تجاری سازمان های بازرگانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 20-53]
 • جعفرپور، یونس چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 39-63]
 • جلالی، رضا رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 124-143]
 • جلالی، سید حسین نقش‌آفرینی تفکراستراتژیک در افزایش تمایل شرکت‌ها به نوآوری: تأکید بر یادگیری استراتژیک [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 239-266]
 • جلالی، سیدمهدی طراحی فرایند افزایش فروش و سهم بازار شرکت های لبنی بر مبنای الگوی بازاریابی حسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 433-454]
 • جلالی، سید مهدی طـراحی و ارائه مـدل ارتباط مصرف کننـده برند در بازار اینتـرنت تلـفن همـراه (مطـالعه مـوردی: شرکت خدمات ارتبـاطی ایرانسـل) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 309-328]
 • جلالی، محمد طراحی و تبیین مدل آمادگی جاری‌سازی راهبردهای گروه صنایع غـذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 187-208]
 • جلالی نائینی، سید غلامرضا ترسیم نقشۀ فازی عناصر اجرای طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های کوچک و متوسّط [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 107-123]
 • جلیلیان، نگار شکل دهی خدمات بانکی با رویکرد طراحی آزمایشات تاگوچی و مدل کانو [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 119-137]
 • جلیلیان، نگار مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 115-146]
 • جمالی، غلامرضا چابکی زنجیره‌ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-53]
 • جمالی عباسعلی، خدیجه تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود به بازارهای خارجی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 85-104]
 • جمشیدی، حمید اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]
 • جنگ، عباس تبیین الگوهای جهانی‌شدن، مصرف و زندگی روزمره [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 265-301]
 • جنگی پور افشار، پریا بررسی اثر ابعاد ترفیعات فروش و اثرات بین فردی بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 107-135]
 • جهادی نائینی، فرزانه تبیین بخش‌بندی مشتریان بازارهای صنعتی با نقشه های خودسازمان ده [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 1-18]
 • جهانگیری، علی تاثیر خدمات لجستیکی، بندری و زیرساخت‌ها بر رضایت ازخدمات ترانزیتی با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد ( در منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 25-43]
 • جوکار، علی اکبر مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 263-281]

چ

 • چابک، سید حسین تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 207-237]
 • چیرانی، ابراهیم گرایش‌های ارزشی مصرف کننده و تمایل به رفتار خرید [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 125-147]

ح

 • حاتمی نسب، سیدحسن تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (e-CRM) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 48-77]
 • حاتمی نسب، سید حسن ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]
 • حاتمی نسب، سید حسن آسیب شناسی پیاده‌سازی بندر خشک در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 211-239]
 • حاجی پور، بهمن تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 54-87]
 • حاجی پور، بهمن طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 353-377]
 • حاجی حیدری، نسترن تاثیر شهرت و کیفیت سایت بر احساسات مشتریان، قصد خرید و ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: سایت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در ایران) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 445-471]
 • حاجی غلام سریزدی، علی ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-342]
 • حاجی کریمی، عباسعلی بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 75-92]
 • حاجی کریمی، عباسعلی کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 403-425]
 • حاج ملک، مریم تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 97-118]
 • حدادیان، سیما تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایت‌مندی و ارزش درک شدۀ مشتری [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 183-203]
 • حدادیان، علیرضا اثرگذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش‌های فرهنگی حاکم بر بازار [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 265-284]
 • حدادیان، علیرضا بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک‌های دولتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 277-306]
 • حدادیان، علیرضا تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 55-80]
 • حیدری، سید عباس ارائه بخش بندی بازار داروهای گیاهی از منظر سلامت گرایی مشتریان و استراتژی های مقتضی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 81-100]
 • حیدری، سهیلا تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 225-247]
 • حساس یگانه، یحیی مدل سنجش انتظارات مشتریان صنعت بانکداری برمبنای ادراک آنان [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 115-136]
 • حسینی، سید یعقوب شناسایی ذهنیت افراد نسبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 51-74]
 • حسینی، سید یعقوب چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 39-63]
 • حسینی، سید محمود تبیین الگوی تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی صنعت شوینده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 35-58]
 • حسینی، سیده نفیسه تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 45-68]
 • حسینی، فریده‌سادات چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 283-303]
 • حسینی، فرشید ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]
 • حسینی، میرزاحسن مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 263-281]
 • حسینی، میرزا حسن طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 277-308]
 • حسینی، میرزا حسن ارائه مدل تسهیل تجارت فرامرزی در ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 35-60]
 • حسینی، میرزا‌حسن ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 21-38]
 • حسین آبادی، وحید تبیین الگوی تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی صنعت شوینده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 35-58]
 • حسینی امیری، سید محمود کارکردهای مسئولیت اجتماعی بر ارتقای سطح عملکرد کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 91-114]
 • حسن پور، حسینعلی طراحی شبکه زنجیره تأمین مواد غذایی مبتنی بر رضایتمندی مشتری در شرایط عدم قطعیت [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 395-431]
 • حسینی پور، سیدمحمدرضا مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 263-281]
 • حسن پور قروقچی، اسماعیل آسیب‌شناسی و ارائه الگوی فرآیندی بازاریابی اخلاقی در حوزه کتب غیر درسی کودکان [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 79-107]
 • حسن زاده، علیرضا ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-342]
 • حسین زاده شهری، معصومه تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 123-141]
 • حسین زاده شهری، معصومه تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 511-538]
 • حسین زاده لطفی، فرهاد بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا از طریق متغیرهای تعدیل‌گر مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 61-78]
 • حسنقلی پور، طهمورث بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 77-98]
 • حسنقلی پور، طهمورث الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 283-307]
 • حسنقلی پور، طهمورث تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-33]
 • حسن قلی‌پور یاسوری، طهمورث مدلسازی اعتماد خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی به وسیله‌ی نگاشت‌های شناختی فازی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 73-91]
 • حشمتی، ابراهیم طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 247-268]
 • حقیقی، محمد تأثیر انتظارات مصرف‌کنندگان از کیفیت رویارویی خدماتی بر ادراک آن‌ها از کیفیت رویارویی خدماتی در خدمات بهداشتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 143-168]
 • حقیقی، محمد طراحی الگوی تصمیم به خرید با کارکردهای برند [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 83-110]
 • حقیقی کفاش، مهدی طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 331-369]
 • حمیدی‏ زاده، محمدرضا تبیین و ارزیابی استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 211-232]
 • حمیدیان پور، فخریه تأثیر کارآفرینی محوری و بازارمحوری بر اثربخشی بازاریابی از طریق قابلیت بازاریابی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 339-364]
 • حمیدیان‌پور، فخریه ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-20]
 • حمیدی زاده، محمدرضا مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 150-176]
 • حمیدی زاده، محمدرضا طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 353-377]
 • حمیدی زاده، محمدرضا کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 403-425]
 • حمیدی زاده، محمد رضا اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]
 • حمیدی زاده، محمد رضا بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 30-46]
 • حمیدی‌زاده، محمدرضا دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 101-114]

خ

 • خاتمی، علی ارزیابی انعطاف‌پذیری اجزای زنجیره تأمین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 241-264]
 • خادمی، سهیلا اثر اینترنت بر جهت دهی کانال های صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-26]
 • خاشعی، وحید طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 331-369]
 • خاشعی، وحید تحلیل شناختی استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدل‌های ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 311-342]
 • خان بیوکی، روح الله تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 78-94]
 • خانلری، امیر بررسی رابطه بین وفاداری به برند و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 75-100]
 • خبیری، سید حسین ریشه‌یابی پیدایش و موفقیت جهان‌زادها در مراحل اولیه: روش فراترکیب [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 503-532]
 • خدایاریان، مسعود رضا ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 37-58]
 • خدادادحسینی، سیدحمید قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 99-121]
 • خدادادحسینی، سیدحمید تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 511-538]
 • خدادادحسینی، سیدحمید تأثیر زیباشناختی محصولات بر قصد خرید و تعهد خرید در نقطه فروش با کارکردهای تعلق عاطفی و اهداف مصرف کننده [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 477-502]
 • خداداد حسینی، سید حمید اثر اینترنت بر جهت دهی کانال های صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-26]
 • خداداد حسینی، سید حمید طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-26]
 • خداداد حسینی، سید حمید الگوی توسعه تجارت الکترونیک بر وضعیت شرکت های تولید کننده لوازم خانگی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 53-84]
 • خداداد حسینی، سید حمید بررسی تأثیر ابعاد عرق ملی بر نگرش نسبت به محصولات (داخلی و خارجی) با تعدیل‌گری تهدید اقتصادی ادراک شده [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 159-181]
 • خدامی، سهیلا طراحی مدل وفاداری مصرف‌کننده مبتنی بر پیشران‌های ادراک مصرف‌کننده از نوآوری با رویکردهای کارکردی- شناختی و عاطفی-تجربی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 1-34]
 • خراسانی اجبارکلایی، زهرا کارکردهای مسئولیت اجتماعی بر ارتقای سطح عملکرد کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 91-114]
 • خیرخواه، محمد رضا بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 30-46]
 • خیرخواه عسکرآباد، محمدرضا اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]
 • خرم نسب، سیدحمزه بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا از طریق متغیرهای تعدیل‌گر مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 61-78]
 • خسروانی، فرزانه رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 124-143]
 • خسرویزاده، اسفندیار تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 291-317]
 • خلیلی، جواد ارزیابی عملکرد توزیع محصولات در زنجیره تأمین سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 1-24]
 • خلیلی، مجید بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 28-52]
 • خلیل زاده، مرضیه طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 114-140]
 • خلیلی شورینی، سهراب بررسی رابطه بین همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه، منظر بررسی تاثیر قابلیت‌های شرکت و ارزش‌های مشارکتی بر ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 213-232]
 • خواجه دهدشتی، معصومه بررسی تأثیر دلبستگی احساسی بین مصرف‌کننده و خرده‌فروشی بر قصد خرید [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 39-58]
 • خواجوند، سمانه بخش بندی خوشه ای مشتریان بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 39-64]
 • خوش چهـره، زینب طـراحی و ارائه مـدل ارتباط مصرف کننـده برند در بازار اینتـرنت تلـفن همـراه (مطـالعه مـوردی: شرکت خدمات ارتبـاطی ایرانسـل) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 309-328]
 • خوش نشین لنگرودی، محمدرضا تاثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف کننده در پهنه خرید دیجیتال [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 343-369]
 • خوشنویس، مژده ریشه‌یابی پیدایش و موفقیت جهان‌زادها در مراحل اولیه: روش فراترکیب [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 503-532]

د

 • دانایی، ابوالفضل بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی تلگرام) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 243-267]
 • دانایی، حبیب اله ارائه مدل تسهیل تجارت فرامرزی در ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 35-60]
 • دانشفر، سالار بررسی تأثیر تجانس تصویر از خود با تصویر فروشگاه بر قصد خرید از فروشگاه: نقش ارزش ویژه برند فروشگاه [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 249-274]
 • داودی، معصومه بررسی و تحلیل سبد بازار و چیدمان محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 161-184]
 • دباغی، حامد توسعه و اعتبار بخشی مقیاس اندازه گیری تجربه مهمان‌نوازی و تاثیر آن بر رضایت مشتری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 419-445]
 • درجانی، عباس تأثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 1-23]
 • درزیان عزیزی، عبدالهادی تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 54-87]
 • درزیان عزیزی، عبدالهادی تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 169-186]
 • درویشی، مریم بخش‌بندی و شناسایی ویژگی‌های مصرف‌کنندگان در یک محیط چند کانالی با استفاده از ترکیب روش نقشه‌های خودسازمانده و رگرسیون لجستیک [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 43-74]
 • دزفولیان، حمیدرضا شبکه اشتراک گذاری دانش در زنجیره تامین برای ایجاد یکپارچگی افقی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 101-128]
 • دژکام، جاسم تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 133-157]
 • دشتکی، علیرضا بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 46-74]
 • دعائی، زهره السادات تاثیر نگرش محیطی بر رفتار خرید سبز [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 529-556]
 • دلشاد، علی تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 189-212]
 • ده یادگاری، سعید قصد خرید پوشاک و نوع پوشش [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 241-264]
 • دهبان، بهنام ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 21-38]
 • ده بینی، نیوشا طراحی الگوی تصمیم به خرید با کارکردهای برند [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 83-110]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره بررسی اثر ابعاد ترفیعات فروش و اثرات بین فردی بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 107-135]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر ترجیح محصولات نوستالژیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 243-262]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 331-369]
 • دهقان، نبی اله نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 25-50]
 • دهقانی، علی ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]
 • دهقانان، حامد تحلیل شناختی استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدل‌های ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 311-342]
 • دهقانی تفتی، محمدعلی تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 78-94]
 • دهقانی سلطانی، مهدی اثر ارزش ویژه برند بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند محصولات لاستیک ایرانی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 125-146]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 177-196]
 • دهقان طزرجانی، الهام سنجش کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 55-76]
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 329-351]
 • دوست حسینی، فهیمه تاثیر نگرش محیطی بر رفتار خرید سبز [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 529-556]
 • دولو، مریم دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 101-114]

ر

 • رایج، حمزه ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]
 • رادپور، پگاه تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 97-118]
 • ربانی مهر، مائده واکاوی سازه های موثر بر رفتار مصرف کننده در مدیریت سرمایه اجتماعی و تسهیل پیاده سازی بازارهای محلی آب [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 111-131]
 • ربیعی، علی الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی مشتریان شهری و روستایی کشور [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 1-20]
 • رجائی، زهرا احیای پویای خدمات و وفاداری به مشتریان در صنعت هتل‌‌داری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 21-41]
 • رجبی پور، علیرضا تاثیر نگرش محیطی بر رفتار خرید سبز [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 529-556]
 • رجب زاده قطری، علی ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-342]
 • رجوعی، مرتضی تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 55-80]
 • رحیمی، فرج الله تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 169-186]
 • رحیمی، فرج اله بررسی تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 1-26]
 • رحیمی، مهدی شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 99-120]
 • رحمانی، سحر شناسایی ذهنیت افراد نسبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 51-74]
 • رحمانی، سهراب تبیین مدل خوشه‌های صادراتی با رویکرد کارآفرینی بین‌المللی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 309-337]
 • رحمتی، محمدحسین آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-398]
 • رحمتی غفرانی، یلدا گرایش‌های ارزشی مصرف کننده و تمایل به رفتار خرید [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 125-147]
 • رحیمی جونقانی، زهره تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 85-114]
 • رحیمی کلور، حسین تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر واکنش مصرف‌کننده با تعدیل گری شایستگی‌های محوری شرکت [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 447-473]
 • رحیمی نیک، اعظم تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 197-229]
 • رستگار، عباسعلی فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و قصد مشتری با میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 533-560]
 • رستگار، مهسا ارتباط ابعاد ارزش ویژه‌ی برندو عملکرد سازمان بر اساس مدل CBBE [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-22]
 • رستمی، خدامراد دورکاری و ارتقای عملکرد سازمانی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 141-159]
 • رستم پور شهیدی، نیایش شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 175-196]
 • رسولی، رضا تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 417-444]
 • رسولی قهرودی، مهدی تاثیر عوامل سطح شرکتی و سطح نیروی کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-50]
 • رشیدی، محمدرضا نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 25-50]
 • رضایی، داود تحلیل ارزش درک شده، کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری کشور [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 21-38]
 • رضایی، رضا تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 55-80]
 • رضایی، فاطمه مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد صنعت بانکداری ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 79-98]
 • رضایی تقی‌آبادی، مسلم ارائه‌ی مدل تئوریکی برای همسویی راهبردهای تولید، بازاریابی و کسب و کار با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 85-104]
 • رضایی دولت آبادی، حسین تحلیل تأثیر کارآفرینی گرایی بر بازارگرایی در جهت بهبود عملکرد شرکت های تولیدی قطعات خودرو [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 61-81]
 • رضایی راد، مصطفی تبیین رفتار جنون خرید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 269-294]
 • رضائی، روح اله تأثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 99-123]
 • رضائی، محمدرضا تاثیرپذیری بازرگانی داخلی از شاخص‌های نهادی اقتصاد بازرگانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 135-152]
 • رضائیان، علی شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 187-213]
 • رضائی دولت آبادای، حسین تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 45-68]
 • رضوانی، حمیدرضا تناظر استراتژی کسب و کار با عدم اطمینان محیطی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 88-104]
 • رضوانی، مهران طراحی مدل رفتار شهروندی مشتری در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 455-475]
 • رفیعی امام، محبوبه تبیین الگوی خوشه‌بندی بازار هدف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 17-36]
 • رمضانی، مرتضی عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل‌های پنج ستارۀ تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 118-135]
 • رنجبر، محمد حسین آسیب‌شناسی و ارائه الگوی فرآیندی بازاریابی اخلاقی در حوزه کتب غیر درسی کودکان [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 79-107]
 • رنجبریان، بهرام تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 191-210]
 • رنجبریان، بهرام شناسایی و تبیین موفقیت در مراکز خرید [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 195-215]

ز

 • زارع، حبیب تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 74-91]
 • زارع، هادی طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 114-140]
 • زارعی، عظیم کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل های شهر مشهد) [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 123-149]
 • زارعی، عظیم تأثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 163-180]
 • زارعی، عظیم طراحی فضای داخلی فروشگاه‌ها بر اساس شبیه‌‌سازی الگوی حرکتی افراد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 425-445]
 • زارعی، عظیم الله شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 99-120]
 • زارعی، عظیم اله تاثیر گرایش کارآفرینانه برعملکرد کسب و کار منتج از ظرفیت جذب و آشفتگی بازار [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 109-131]
 • زارعی، علی اصغر اثربخشی تبلیغات شبکه‌های الکترونیک اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-173]
 • زارع احمدآبادی، حبیب بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 46-74]
 • زارع احمدآبادی، حبیب تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 78-94]
 • زارع احمدآبادی، حبیب تبیین الگوی خوشه‌بندی بازار هدف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 17-36]
 • زارعی الوندی، سعید بررسی تأثیر ترتیب ورود به بازار و جهت‌گیری‌های استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 59-83]
 • زارع پور، زینب بررسی تاثیر انواع موانع جابجایی مشتریان بر وفاداری آن ها (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 115-140]
 • زارع عبدالهی، رضا تحلیل رفتار بنگاه‌های کسب و کار برای ورود و خروج به بازار [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 275-298]
 • زارع مهرجردی، یحیی الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های پتروشیمی؛ رویکرد تکنیکهای تصمیم گیری - تکنیک بردا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 27-50]
 • زاهدی، فاطمه تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف‌کننده با نگرش به تبلیغ و برند [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 347-368]
 • زرگر، سید محمد بررسی رابطه بین همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • زکی پور، مهدی پیش‌بینی پاسخ مشتریان در بازاریابی مستقیم با شبکه‌های عصبی چندلایه [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 355-379]
 • زلیخایی، لیلا ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی (مطالعه موردی تعاونی‌های مصرف استان همدان) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 1-30]
 • زمانیان، صحرا بررسی رابطه بین وفاداری به برند و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 75-100]
 • زمانی مقدم، افسانه تبیین مدل رفتار خرید آتی خریداران لوازم خانگی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 159-184]
 • زنجیرچی، سید محمود شکل دهی خدمات بانکی با رویکرد طراحی آزمایشات تاگوچی و مدل کانو [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 119-137]
 • زنجیرچی، سید محمود مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 115-146]
 • زندمهر، منا بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و تحریک‌پذیری مصرف‌کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 1-17]
 • زندیه، مصطفی تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 229-246]
 • زندیه، مصطفی ارتقاء عملکرد کسب و کار با بهبود بهرهوری و سودآوری خط تولید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 321-345]
 • زنگی آبادی، حجت الله مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 147-164]
 • زنوزی، سید جعفر ارائه ی مدل توسعه ی محصولات جدید مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتری و گرایش کارآفرینی در شرکت های لبنی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 215-238]
 • زهره وندیان، کریم تأثیر کیفیترابطهبر رفتارهای اقتصادی مشتریانباشگاههای ورزشی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 133-158]
 • زهره وندیان، محمد تأثیر کیفیترابطهبر رفتارهای اقتصادی مشتریانباشگاههای ورزشی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 133-158]

س

 • سالار باباخانی، ناهید بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک‌های دولتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 277-306]
 • سامانیان، مصیب کارکردهای ابعاد مدیریت دانش در کارایی زنجیره تامین گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 261-296]
 • سیاه سرانی کجوری، محمد علی بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 77-98]
 • سبک رو، مهدی عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید و قصد خرید‌ مجدد مصرف‌کنندگان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 215-242]
 • سپهوند، رضا تاثیر توانمندسازی عرضه‌کنندگان بر هم‌طراحی نوآورانه: تحلیل نقش میانجی هوشمندی بازار [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 371-394]
 • سپه وند، مسعود تاثیر توانمندسازی عرضه‌کنندگان بر هم‌طراحی نوآورانه: تحلیل نقش میانجی هوشمندی بازار [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 371-394]
 • سیدی، الهه تاثیر عوامل سطح شرکتی و سطح نیروی کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-50]
 • سید جوادین، سید رضا طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 105-121]
 • سیدکباری، بنفشه تجزیه و تحلیل کاربردپذیری وب‏سایت‏های بانکی مبتنی بر ردیاب چشم و خودگزارشگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 391-416]
 • سرابی، نیما انتخاب تأمین کنندگان شرکت های مهندسی و ساخت [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 23-50]
 • سرداری کرمانی، سیمین بررسی تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 1-26]
 • سرفراز، امیرهمایون تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 74-91]
 • سعیدا اردکانی، سعید عوامل موثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 136-158]
 • سعیدا اردکانی، سعید خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 111-131]
 • سعیدا اردکانی، سعید ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تاریخی (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 147-167]
 • سعیدا اردکانی، سعید بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]
 • سعیدا اردکانی، سعید نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 329-351]
 • سعیدا اردکانی، سعید چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 283-303]
 • سعیدا اردکانی، سعید توسعه و اعتبار بخشی مقیاس اندازه گیری تجربه مهمان‌نوازی و تاثیر آن بر رضایت مشتری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 419-445]
 • سعیدا اردکانی، محمد ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-20]
 • سعیدنیا، حمیدرضا طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 247-268]
 • سعیدی نژاد، مجید عوامل موثر بر تعهد سازمانی‌ مطالعه موردی:اعضای جهاددانشگاهی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 105-122]
 • سلیلی، سیده سروناز کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 403-425]
 • سلیمانی، مهشید الگوی مفهومی تبیین بازاریابی اخلاقی در تمایل به خرید مصرف‌کننده اینترنتی با توجه به نماد اعتماد الکترونیکی [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 43-60]
 • سماک نژآد، نگار الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 283-307]
 • سماواتی، محمد انتخاب همزمان تکنولوژی برای خریدار و تأمین کننده با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-77]
 • سموئی، پروانه شبکه اشتراک گذاری دانش در زنجیره تامین برای ایجاد یکپارچگی افقی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 101-128]
 • سهامخدم، مازیار تناظر استراتژی کسب و کار با عدم اطمینان محیطی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 88-104]
 • سهرابی، بابک تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 119-152]
 • سهرابی، روح الله تبیین رفتار جنون خرید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 269-294]
 • سهرابی، روح اله طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 147-182]

ش

 • شاکری، المیرا تحلیل شناختی استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدل‌های ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 311-342]
 • شاکری، رویا عملکرد استراتژی تجاری سازی مشارکتی: ائتلاف استراتژیک [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 267-290]
 • شامی زنجانی، مهدی تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 119-152]
 • شامی زنجانی، مهدی تاثیر بازی‌وارسازی بر تجربه دیجیتال و درگیرسازی مشتری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 395-418]
 • شاه آبادی، ابوالفضل حکمرانی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر: مطالعه موردی کشورهای عضو G15 [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 1-19]
 • شاه طهماسبی، اسماعیل بررسی تأثیر ابعاد عرق ملی بر نگرش نسبت به محصولات (داخلی و خارجی) با تعدیل‌گری تهدید اقتصادی ادراک شده [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 159-181]
 • شاه طهماسبی، اسماعیل قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 99-121]
 • شاه طهماسبی، اسماعیل تاثیر حمایت اجتماعی و تعهد عاطفی بر رفتار شهروندی مشتریان و قصد ترک آنان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 129-148]
 • شاهمرادی، مهنا عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 209-245]
 • شاهینی، صاحبه تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 123-141]
 • شجاع، علی بررسی تاثیر برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-131]
 • شیخ، رضا تصویر ذهنی مشتریان با شاخص مروجین خالص از شرکت‏ های هواپیمایی کشور [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 51-72]
 • شیخ اسماعیلی، سامان ارزیابی اثرات نوگرایی مصرف کنندگان، ارزش‌های هیجانی و چشم و هم‌چشمی بر روی قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 159-188]
 • شیخ زاده، محمد تأثیرپذیری ادراک موانع توسعه صادرات منطقه‌ای از خصایص صادرکنندگان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 165-184]
 • شیری، قاسمعلی تأثیر انگیزه های مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مصرف کنندگان پوشاک با رفتار مصرف اخلاقی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 77-105]
 • شیرازی، علی تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 97-118]
 • شرج شریفی، آزیتا ارائه بخش بندی بازار داروهای گیاهی از منظر سلامت گرایی مشتریان و استراتژی های مقتضی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 81-100]
 • شیرزادای، آفرین تاثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف کننده در پهنه خرید دیجیتال [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 343-369]
 • شریفی، روح اله تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 417-444]
 • شریفی، فاطمه بررسی تاثیر برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-131]
 • شریفی، کیومرث طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 105-121]
 • شریفی، مانی بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا از طریق متغیرهای تعدیل‌گر مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 61-78]
 • شریفیان، اسماعیل الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 1-15]
 • شرکت، محمدحسین تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 119-152]
 • شعبانی، اکرم مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 121-140]
 • شعبانی، عاطفه تاثیر گرایش کارآفرینانه برعملکرد کسب و کار منتج از ظرفیت جذب و آشفتگی بازار [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 109-131]
 • شفیعی، میثم ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 37-58]
 • شفیعی، نوید آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-398]
 • شفیعیان، رزمینا تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 169-186]
 • شفیعی رودپشتی، میثم طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-26]
 • شفیعی رودپشتی، میثم ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 181-207]
 • شفیعی نیکابادی، محسن اثربخشی تبلیغات شبکه‌های الکترونیک اجتماعی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-173]
 • شکیبانیا، بابک ارزیابی کارکردهای برنامه‌های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 19-38]
 • شمس، سعیده شناسایی و مدل سازی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 169-193]
 • شمس، شهاب الدین تأثیر افشای اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 53-73]
 • شمسی گوشکی، سجاد تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 54-87]
 • شهابی، الهه بررسی تاثیر انواع موانع جابجایی مشتریان بر وفاداری آن ها (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 115-140]
 • شهبازی، حبیب ارزیابی کارکردهای برنامه‌های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 19-38]
 • شهبازی، میثم آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-398]
 • شهریاری، محمد رضا بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا از طریق متغیرهای تعدیل‌گر مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 61-78]
 • شهریاری، مهری طراحی فضای داخلی فروشگاه‌ها بر اساس شبیه‌‌سازی الگوی حرکتی افراد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 425-445]
 • شهریان، محمدعلی تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 74-91]
 • شهرکی، علی رضا طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 114-140]
 • شهرکی مقدم، ایمان تصویر ذهنی مشتریان با شاخص مروجین خالص از شرکت‏ های هواپیمایی کشور [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 51-72]
 • شهوازیان، سلاله تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار ( [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 92-106]
 • شوندی، زهرا تبیین مزایای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 365-389]

ص

 • صادقی، حجت‌الله ارائه‌ی مدل تئوریکی برای همسویی راهبردهای تولید، بازاریابی و کسب و کار با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 85-104]
 • صادقی، فرشته بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک‌های دولتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 277-306]
 • صادقی شریف، سید چلال آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 233-283]
 • صادقی مقدم، محمدرضا ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه‌های خدمات کسب‌و‌کار: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در صنعت خودرو ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 295-320]
 • صادق وزیری، فراز بررسی تاثیر برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-131]
 • صالح اردستانی، عباس بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر ترجیح محصولات نوستالژیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 243-262]
 • صدرآبادی، علی ناصر رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 71-96]
 • صفا، لیلا تأثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 99-123]
 • صفاری، علی ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 37-58]
 • صفاری دربرزی، علی آمیزه عملکرد بازاریابی موسسات آموزش‌های زیربنایی در توسعه خدمات [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 19-42]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید مقایسه عملکرد مدل‌های کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش‌بینی وضعیت اعتباری مشتریان بانک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 51-69]
 • صفری، فاطمه طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 114-140]
 • صفری، محمد الگوی مفهومی تبیین بازاریابی اخلاقی در تمایل به خرید مصرف‌کننده اینترنتی با توجه به نماد اعتماد الکترونیکی [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 43-60]
 • صمدی، عباس طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 147-182]
 • صنایعی، علی آسیب شناسی پیاده‌سازی بندر خشک در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 211-239]
 • صنایعی، علی اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 185-209]
 • صنایعی، علی واکاوی سازه های موثر بر رفتار مصرف کننده در مدیریت سرمایه اجتماعی و تسهیل پیاده سازی بازارهای محلی آب [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 111-131]
 • صنوبر، ناصر بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 28-52]

ض

 • ضیایی‌بیده، علیرضا ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-20]

ط

 • طالبی، داود طراحی مدل رفتار مشتریان بانکی در رسانه‌های اجتماعی برخط [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 475-497]
 • طالعی فر، رضا ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]
 • طالعی فر، رضا تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (e-CRM) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 48-77]
 • طالقانی، محمد گرایش‌های ارزشی مصرف کننده و تمایل به رفتار خرید [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 125-147]
 • طاهری، سید محمدرضا طراحی شبکه زنجیره تأمین مواد غذایی مبتنی بر رضایتمندی مشتری در شرایط عدم قطعیت [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 395-431]
 • طاهری، غزاله ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب‌سایت‌های اجتماعی در صنعت گردشگری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 25-54]
 • طاهریان، حسین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل های شهر مشهد) [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 123-149]
 • طاهری دمنه، محسن اوّلویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریّت دانش در دانشگاه‌های منتخب [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 56-73]
 • طباطبایی نسب، سید میثم مدل سنجش انتظارات مشتریان صنعت بانکداری برمبنای ادراک آنان [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 115-136]
 • طباطبایی نسب، سیدمحمد چابکی بازاریابی خدمات، مفهوم پردازی و توسعه مقیاس [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 347-371]
 • طباطبایی نسب، سیدمحمد توسعه و اعتبار بخشی مقیاس اندازه گیری تجربه مهمان‌نوازی و تاثیر آن بر رضایت مشتری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 419-445]
 • طباطبایی نسب، سید محمد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 75-104]
 • طباطبایی نسب، سید محمد بررسی نگرش به تبلیغات مصرف کنندگان جوان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-23]
 • طباطبایی نسب، سید محمد نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 329-351]
 • طباطبایی‌نسب، سید محمد نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم‌یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-26]
 • طباطبایی نیم آورد، فرناز سادات تبیین خریدهای بدون برنامه مشتریان در مراکز خرید با توجه به نقش رفتار فروش انطباقی فروشندگان و ادراکات زمینه ای [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 145-163]
 • طباطبائیان، سید حبیب‌اله نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 489-509]
 • طهماسبی آقبلاغی، داریوش شهرت شرکت بیمه و رضایت و اعتماد با وفاداری و تبلیغات توصیه‌ای بیمه‌گذار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 209-234]

ع

 • عابدی، احسان تجزیه و تحلیل کاربردپذیری وب‏سایت‏های بانکی مبتنی بر ردیاب چشم و خودگزارشگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 391-416]
 • عابد خراسانی، مهران تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجی‌گری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 51-81]
 • عادل، زهرا تأثیر عوامل و موانع خاص شرکت بر استراتژی ورود آنها به بازارهای بین‌المللی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در حوزه خشکبار) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 141-161]
 • عارفی، امین تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 185-209]
 • عارف منش، زهره بررسی تأثیر ترتیب ورود به بازار و جهت‌گیری‌های استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 59-83]
 • عارف نژاد، محسن تاثیر توانمندسازی عرضه‌کنندگان بر هم‌طراحی نوآورانه: تحلیل نقش میانجی هوشمندی بازار [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 371-394]
 • عالی، صمد تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 231-255]
 • عالم تبریز، اکبر کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی تأمین کنندگان و عوامل مرتبط با تصمیم گیری در زنجیره تأمین [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 102-116]
 • عالم تبریز، اکبر تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 229-246]
 • عالم تبریز، اکبر قابلیت مشتری‌محوری و مزیت رقابتی با نوآوری ارائه خدمات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 239-257]
 • عباسی، عباس شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 175-196]
 • عباسی، عباس بررسی نقش اعضای خانواده در تصمیم‌گیری‌های خرید خانوادگی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 381-405]
 • عباس آبادی، فرشته ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 27-55]
 • عباس پور، حیدر تأثیر انگیزه های مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مصرف کنندگان پوشاک با رفتار مصرف اخلاقی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 77-105]
 • عباسی فر، اکرم ارزیابی کارکردهای برنامه‌های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 19-38]
 • عبدالوند، ندا تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 511-538]
 • عبدلی یزدی، نوشین ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 99-120]
 • عروجی، مرجان آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 233-283]
 • عزیزی، شهریار بررسی تأثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسۀ والد بر پذیرش توسعۀ شناسه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 27-47]
 • عزیزالهی، اکرم تاثیر تجربه مصرف بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 149-176]
 • عزیزخواه آلانق، سعیده تاثیر ساختار تجارت اجتماعی بر قصد خرید با میانجی اعتماد و جستجوی اطلاعات [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 371-394]
 • عسکری، محسن مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌های معدنی سنگ آهن استان یزد [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 297-329]
 • عسکری فر، کاظم بخش‌بندی خوشه‌ای و مدل ارتباطی ال آر اف ام مشتریان صنعت بیمه [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 557-585]
 • عسکری نژاد، منیره ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]
 • عسگرحلوائی، علی گونه‌شناسی مدل‌های‌ کسب‌و‌کار محصولات موفق دارویی در ایران (با تمرکز بر داروهای رقابتی در مرحله رشد) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 109-143]
 • عسگرزاده، محمد هادی بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]
 • عسگرنژاد نوری، باقر رفتارشناسی بازاریابی ویروسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 255-276]
 • عظیمی، حسین تاثیر تجربه مصرف بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 149-176]
 • علیان، مژده تحلیل تأثیر کارآفرینی گرایی بر بازارگرایی در جهت بهبود عملکرد شرکت های تولیدی قطعات خودرو [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 61-81]
 • علی بیگی، امیرحسین عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 209-245]
 • علیپور، مهرداد آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 233-283]
 • علیقلی، منصوره تاثیرپذیری بازرگانی داخلی از شاخص‌های نهادی اقتصاد بازرگانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 135-152]
 • علیقلی، منصوره الگوپذیری صادرات غیرنفتی کشور از نوسانات نرخ ارز [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 91-113]
 • علی نژاد، علیرضا ارزیابی عملکرد توزیع محصولات در زنجیره تأمین سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 1-24]
 • عندلیب، داوود بررسی تأثیر توسعه محصول جدید سبز بر عملکرد اقتصادی سازمان با رویکرد پویایی سیستم‌ها [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 137-157]
 • عندلیب، داوود شناسایی و مدل سازی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 169-193]
 • عندلیب اردکانی، داود دورکاری و ارتقای عملکرد سازمانی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 141-159]
 • عونی اسبفروشانی، آرزو اثرگذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش‌های فرهنگی حاکم بر بازار [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 265-284]

غ

 • غفاری، ایمان تأثیر کیفیترابطهبر رفتارهای اقتصادی مشتریانباشگاههای ورزشی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 133-158]
 • غفاری آشتیانی، پیمان بررسی و تحلیل سبد بازار و چیدمان محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 161-184]
 • غفاری آشتیانی، پیمان نقش آفرینی موسیقی در تشویق به خرید [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 153-167]
 • غفاری آشتیانی، پیمان شناسایی و ساختاردهی عوامل موثر بر توسعه تجارت [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 19-48]
 • غفوریان شاگردی، امیر بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 205-227]
 • غفوریان شاگردی، امیر تأثیر سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر رفتار مصرف کننده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 147-168]
 • غلامی، عبدالخالق طراحی الگوی تصمیم به خرید با کارکردهای برند [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 83-110]
 • غلامی، محمدرضا عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید و قصد خرید‌ مجدد مصرف‌کنندگان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 215-242]

ف

 • فاریابی، محمد نقش و کارکرد تصدیق انتظارات هنجاری و قابل پیش بینی فرانشیزگیرنده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 27-49]
 • فاریابی، محمد تاثیر ساختار تجارت اجتماعی بر قصد خرید با میانجی اعتماد و جستجوی اطلاعات [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 371-394]
 • فیاضی آزاد، علی بررسی جایگاه برند بانکها از دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن شهر تهران با استفاده از فن نقشۀ ادراکی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-27]
 • فاطمی، سیده زهرا نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 137-148]
 • فتاح ناصرآباد، سجاد تأثیر زیباشناختی محصولات بر قصد خرید و تعهد خرید در نقطه فروش با کارکردهای تعلق عاطفی و اهداف مصرف کننده [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 477-502]
 • فتحی، سعید تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 191-210]
 • فتحی، هانیه استراتژی تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 257-281]
 • فراست، فرشید مدلسازی اعتماد خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی به وسیله‌ی نگاشت‌های شناختی فازی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 73-91]
 • فرید، داریوش تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 78-94]
 • فرید، داریوش سنجش کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 55-76]
 • فرقانی، محمدعلی بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 78-95]
 • فرقانی پیله رود، سانیا تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف‌کننده با ترجیحات و تصمیم به خرید کالا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 1-30]
 • فرمانی، مهدی آسیب شناسی شبکه توزیع سوهان در قم [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-398]
 • فروزنده، لطف اله الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]
 • فروزنده دهکری، لطف اله طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 277-308]
 • فیض، داود اثر ارزش ویژه برند بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند محصولات لاستیک ایرانی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 125-146]
 • فیض، داود تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 185-209]
 • فیض، داود طراحی فضای داخلی فروشگاه‌ها بر اساس شبیه‌‌سازی الگوی حرکتی افراد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 425-445]
 • فیض، داوود کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل های شهر مشهد) [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 123-149]
 • فیضی، کامران ارزیابی انعطاف‌پذیری اجزای زنجیره تأمین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 241-264]
 • فکور ثقیه، امیرمحمد تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایت‌مندی و ارزش درک شدۀ مشتری [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 183-203]
 • فلاح، مرضیه چابکی زنجیره‌ی تامین کسب و کارهای پشتیبانی کننده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-53]
 • فلاح محمدی، نرگس تأثیر افشای اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 53-73]
 • فوکردی، رحیم تبیین الگوی استقرار ماشین‌های خودپرداز [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 74-96]

ق

 • قاسمی، افشین خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 111-131]
 • قاسمیان صاحبی، ایمن تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 189-212]
 • قاسم نیا عربی، نرجس مقایسه عملکرد مدل‌های کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش‌بینی وضعیت اعتباری مشتریان بانک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 51-69]
 • قاسمیه، رحیم تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 153-181]
 • قاضی فرد، امیر مهدی اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]
 • قاضی نوری، سروش مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 333-353]
 • قبادی، تحفه بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر ترجیح محصولات نوستالژیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 243-262]
 • قبادی نیا، هاجر الگوی مفهومی تبیین بازاریابی اخلاقی در تمایل به خرید مصرف‌کننده اینترنتی با توجه به نماد اعتماد الکترونیکی [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 43-60]
 • قره چه، منیژه بررسی تأثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسۀ والد بر پذیرش توسعۀ شناسه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 27-47]
 • قره چه، منیژه کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 403-425]
 • قره چه، منیژه تبیین الگوی تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی صنعت شوینده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 35-58]
 • قزوینی، هادی فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و قصد مشتری با میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 533-560]
 • قلی پور، رحمت اله ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه‌گذاران بیمه های عمر [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 31-53]
 • قلی پور، مجید ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]
 • قلی پورسلیمانی، علی تأثیر قصد خرید محصولات سبز بر خرید واقعی محصولات با تعدیلگی درآمد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 49-75]
 • قلیچ لی، بهروز قابلیت مشتری‌محوری و مزیت رقابتی با نوآوری ارائه خدمات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 239-257]
 • قهرمان‌پور، پریسا ارائه ی مدل توسعه ی محصولات جدید مبتنی بر مدیریت ارتباط با مشتری و گرایش کارآفرینی در شرکت های لبنی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 215-238]
 • قهرمان تبریزی، کوروش الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 1-15]
 • قویدل، فرشته تأثیر قصد خرید محصولات سبز بر خرید واقعی محصولات با تعدیلگی درآمد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 49-75]

ک

 • کیارزم، آمنه طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 277-308]
 • کاشی، احسان طراحی فضای داخلی فروشگاه‌ها بر اساس شبیه‌‌سازی الگوی حرکتی افراد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 425-445]
 • کاظمی، علی بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی مصرف کننده و شخصیت برند (مطالعه موردی :دارندگان و خریداران خودروهای برند هیوندای در شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 105-124]
 • کاظمی، علی آسیب شناسی پیاده‌سازی بندر خشک در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 211-239]
 • کاظمی، علی شناسایی و تبیین موفقیت در مراکز خرید [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 195-215]
 • کاظمی، علی واکاوی سازه های موثر بر رفتار مصرف کننده در مدیریت سرمایه اجتماعی و تسهیل پیاده سازی بازارهای محلی آب [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 111-131]
 • کاظمی، فاطمه تأثیر آمیخته بازاریابی بر عملکرد سودآوری برند با تأکید بر ارزش ویژه برند خشکپاک [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 499-528]
 • کاظمی، مصطفی عوامل موثربرعملکرد شرکت‌های کوچک درمراحل اولیه‌ی رشد (مطالعه‌موردی شرکت‌های مستقر در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری کشور) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 140-162]
 • کراری، حبیب ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه‌های خدمات کسب‌و‌کار: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در صنعت خودرو ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 295-320]
 • کرباسی یزدی، ناهید تحلیل محتوای اطلاعاتی صورت سود وزیان تهیه شده با روش بهایابی متغیر [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-118]
 • کرد، حامد تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 133-157]
 • کردناییج، اسدالله بررسی تاثیر انواع موانع جابجایی مشتریان بر وفاداری آن ها (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 115-140]
 • کردنائیج، اسدالله طراحی مدل کسب‌وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 211-240]
 • کردنائیج، اسدالله قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 99-121]
 • کردنائیج، اسداله طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-26]
 • کردنائیج، اسداله قصد خرید پوشاک و نوع پوشش [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 241-264]
 • کردنائیج، اسداله تحلیل ارزش درک شده، کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری کشور [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 21-38]
 • کرمی، حسین رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 124-143]
 • کرمی، مسعود تأثیر انتظارات مصرف‌کنندگان از کیفیت رویارویی خدماتی بر ادراک آن‌ها از کیفیت رویارویی خدماتی در خدمات بهداشتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 143-168]
 • کریم زاده، نسیم تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با مولفه‌های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 235-260]
 • کریمی شوهانی، فاطمه ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 181-207]
 • کریمی علویجه، محمدرضا تأثیرپذیری قصد خرید از سبک زندگی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 133-163]
 • کریمی علویجه، محمدرضا خرده ‌فرهنگ‌ها و سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 343-360]
 • کزازی، ابوالفضل ارزیابی انعطاف‌پذیری اجزای زنجیره تأمین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 241-264]
 • کزازی، ابوالفضل نگاشت شناختی مؤلفه‌های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 489-509]
 • کیشانی، پیام تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 291-317]
 • کشاورز رضایی، مریم شناسایی و ساختاردهی عوامل موثر بر توسعه تجارت [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 19-48]
 • کشور شاهی، محمدکاظم ارتباط ابعاد ارزش ویژه‌ی برندو عملکرد سازمان بر اساس مدل CBBE [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-22]
 • کعب عمیر، احمد نقش تعدیل‌گر استراتژی کسب وکار بر رابطه بین ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت ها [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 165-205]
 • کفاش پور، آذر شناخت عوامل مؤثّر و تعیین کنندۀ درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 97-117]
 • کفاش پور، آذر نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 137-148]
 • کفاش‌پور، آذر تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجی‌گری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 51-81]
 • کفچه، پرویز تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 197-224]
 • کلیدری، یگانه تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایت‌مندی و ارزش درک شدۀ مشتری [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 183-203]
 • کلهر، رامینه خرده ‌فرهنگ‌ها و سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 343-360]
 • کیماسی، مسعود الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 283-307]
 • کیماسی، مسعود تجزیه و تحلیل کاربردپذیری وب‏سایت‏های بانکی مبتنی بر ردیاب چشم و خودگزارشگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 391-416]
 • کنجکاو منفرد، امیررضا عوامل موثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 136-158]
 • کنجکاو منفرد، امیررضا تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 191-210]
 • کهیاری حقیقت، امین تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 185-209]

گ

 • گلی، فاطمه تحقق وفاداری مشتریان در فضای آنلاین از طریق جامعه پذیری برند [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 305-331]
 • گل محمدی، عماد نقش‌آفرینی تفکراستراتژیک در افزایش تمایل شرکت‌ها به نوآوری: تأکید بر یادگیری استراتژیک [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 239-266]
 • گنجو، مازیار بررسی رابطه بین همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گودرزوند چگینی، مریم بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر وفاداری الکترونیکی با نقش متغیر میانجی رضایت الکترونیکی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 65-97]

ل

 • لطیفی، صفیه بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 169-187]
 • لگزیان، محمد چالش‌های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 447-487]

م

 • متولی، مریم ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 21-38]
 • محسنی ملردی، شکوفه بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 169-187]
 • محقر، علی انتخاب تأمین کنندگان شرکت های مهندسی و ساخت [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 23-50]
 • محقق، علی انتخاب همزمان تکنولوژی برای خریدار و تأمین کننده با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-77]
 • محمدی، حیدر اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 165-183]
 • محمدی، زهرا تأثیر کارآفرینی محوری و بازارمحوری بر اثربخشی بازاریابی از طریق قابلیت بازاریابی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 339-364]
 • محمدی، سارا تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 169-186]
 • محمدی، عفت تصویر ذهنی مشتریان با شاخص مروجین خالص از شرکت‏ های هواپیمایی کشور [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 51-72]
 • محمدی، فاطمه خریدهای اینترنتی و ارزش مصرف‌کنندگان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 59-82]
 • محمدی، مهدی طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 353-377]
 • محمدی، مهناز بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی مصرف کننده و شخصیت برند (مطالعه موردی :دارندگان و خریداران خودروهای برند هیوندای در شهر اصفهان) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 105-124]
 • محمدی، نبی اله تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-254]
 • محمدیان، محمود طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-26]
 • محمدیان، محمود بررسی تأثیر دلبستگی احساسی بین مصرف‌کننده و خرده‌فروشی بر قصد خرید [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 39-58]
 • محمدیانی، زهرا تأثیر سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر رفتار مصرف کننده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 147-168]
 • محمدیان یزد، رقیه چابکی بازاریابی خدمات، مفهوم پردازی و توسعه مقیاس [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 347-371]
 • محمدرضائی لرکی، یاسمن ترسیم نقشۀ فازی عناصر اجرای طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های کوچک و متوسّط [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 107-123]
 • محمدشفیعی، مجید تاثیر توسعه داد و ستد‌های الکترونیک بر وفاداری الکترونیک مشتریان و قصد خرید مجدد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 71-90]
 • محمدشفیعی، مجید تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 45-68]
 • محمد شفیعی، مجید اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 185-209]
 • محمدکریمی، یوسف طراحی مدل رفتار مشتریان بانکی در رسانه‌های اجتماعی برخط [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 475-497]
 • محمدنامدار، مهسا نقش و کارکرد تصدیق انتظارات هنجاری و قابل پیش بینی فرانشیزگیرنده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 27-49]
 • محمودی میمند، محمد الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]
 • محمودی میمند، محمد شهرت ملی؛ مفاهیم، چالش‌ها و رویکردها [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 269-298]
 • محمودی میمند، محمد طراحی و تبیین مدل آمادگی جاری‌سازی راهبردهای گروه صنایع غـذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 187-208]
 • محمودی میمند، محمد طراحی و تبیین الگوی بهبود خرید برخط فرایند تصمیم‌گیری مشتری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 277-308]
 • مخاطب رفیعی، فریماه ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 27-55]
 • میرا، ابوالقاسم تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-33]
 • مرادی، الناز تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 229-246]
 • مرادی، بهروز اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 165-183]
 • مرادی، محمود کاربرد محاسبات فازی در ماتریس های پورتفولیو به منظور بهبود تدوین راهبردهای سبد کسب وکار [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 141-161]
 • مرادخانی، باریار بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 78-95]
 • مرادزاده، عبدالباسط تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 133-157]
 • میرسپاسی، نیلوفر طراحی مدل رفتار شهروندی مشتری در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 455-475]
 • میرشفیعی، فاطمه مدیریت تجربه مشتری بانک‌ها و بهبود شاخص‌های عملکردی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 399-423]
 • میرغفوری، سیدحبیب الله تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار ( [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 92-106]
 • میرغفوری، سید حبیب اله ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 247-266]
 • میرفخرالدینی، سیدحیدر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌های معدنی سنگ آهن استان یزد [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 297-329]
 • میرفخرالدینی، سید حیدر بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 46-74]
 • میرفخرالدینی، سید حیدر تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (e-CRM) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 48-77]
 • میرفخر الدینی، سید حیدر مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 121-140]
 • میر کاظمی مود، محمد انتخاب تأمین کنندگان شرکت های مهندسی و ساخت [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 23-50]
 • مروتی، علی ارتباط ابعاد ارزش ویژه‌ی برندو عملکرد سازمان بر اساس مدل CBBE [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-22]
 • مروتی شریف آبادی، علی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌های معدنی سنگ آهن استان یزد [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 297-329]
 • مروتی شریف‌آبادی، علی ارائه‌ی مدل تئوریکی برای همسویی راهبردهای تولید، بازاریابی و کسب و کار با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 85-104]
 • مزارعی، سجاد تاثیر حمایت اجتماعی و تعهد عاطفی بر رفتار شهروندی مشتریان و قصد ترک آنان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 129-148]
 • مزروعی نصرآبادی، اسماعیل تبیین مزایای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 365-389]
 • مسعودی، مصطفی طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 105-121]
 • مسعودی فر، میثم بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ارزش ویژه برند با میانجیگری شخصیت و خوشنامی برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 83-106]
 • مشایخی، علینقی ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-342]
 • مشبکی، اصغر تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 74-91]
 • مشبکی، اصغر قصد خرید پوشاک و نوع پوشش [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 241-264]
 • مشبکی، اصغر تحلیل ارزش درک شده، کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری کشور [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 21-38]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر طراحی مدل کسب‌وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 211-240]
 • مشعشعی، حدیث السادات طراحی مدل وفاداری مصرف‌کننده مبتنی بر پیشران‌های ادراک مصرف‌کننده از نوآوری با رویکردهای کارکردی- شناختی و عاطفی-تجربی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 1-34]
 • مصباحی، مریم تأثیر حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 177-196]
 • مطلبی، سیما ارتقاء عملکرد کسب و کار با بهبود بهرهوری و سودآوری خط تولید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 321-345]
 • مظفری، محمد مهدی کیفیت خدمات و الکترونیکی در صنعت بانکداری چابک [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-97]
 • معروفی، فخرالدین تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 225-247]
 • معروفی، فخرالدین اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکت‌های بیمه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 165-183]
 • مفردی، ساناز تأثیرپذیری ادراک موانع توسعه صادرات منطقه‌ای از خصایص صادرکنندگان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 165-184]
 • مقبل باعرض، عباس بررسی کیفیت ارائه عمومی و عملکرد بنگاه‌های کسب و کار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 93-109]
 • مقصودی نژاد، حسین بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]
 • مکیان، سید نظام الدین تحلیل رفتار بنگاه‌های کسب و کار برای ورود و خروج به بازار [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 275-298]
 • میکائیلی، فرامرز طراحی شبکه زنجیره تأمین مواد غذایی مبتنی بر رضایتمندی مشتری در شرایط عدم قطعیت [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 395-431]
 • ملاحسینی، علی بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 78-95]
 • ملکی، محمدمهدی تأثیر انتظارات مصرف‌کنندگان از کیفیت رویارویی خدماتی بر ادراک آن‌ها از کیفیت رویارویی خدماتی در خدمات بهداشتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 143-168]
 • ملکی، مرتضی شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 99-120]
 • ملک اخلاق، اسماعیل طراحی مدل رفتار مشتریان بانکی در رسانه‌های اجتماعی برخط [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 475-497]
 • ملک اخلاق، دکتر اسماعیل تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود به بازارهای خارجی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 85-104]
 • ملک زاده، غلامرضا عوامل موثربرعملکرد شرکت‌های کوچک درمراحل اولیه‌ی رشد (مطالعه‌موردی شرکت‌های مستقر در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری کشور) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 140-162]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 77-98]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و قصد مشتری با میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 533-560]
 • منتظری، محمد تدوین الگوی شبکه‎سازی در بخش خدمات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 417-444]
 • مندعلی زاده، زینب تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 291-317]
 • منصوری، مهدیه بررسی تأثیر ابعاد عرق ملی بر نگرش نسبت به محصولات (داخلی و خارجی) با تعدیل‌گری تهدید اقتصادی ادراک شده [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 159-181]
 • منصوریان، تالین بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 75-92]
 • منصورفر، غلامرضا ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 27-46]
 • منصوری مؤید، فرشته بررسی تأثیر تجانس تصویر از خود با تصویر فروشگاه بر قصد خرید از فروشگاه: نقش ارزش ویژه برند فروشگاه [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 249-274]
 • منگلی، نسرین تأثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 99-123]
 • مهاجرانی، نسیم سادات نقش آفرینی موسیقی در تشویق به خرید [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 153-167]
 • مهدوی، عبدالمحمد ارایه چارچوبی جهت سنجش ارزش بلندمدت مشتریان در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 1-18]
 • مهرگان، محمدرضا انتخاب همزمان تکنولوژی برای خریدار و تأمین کننده با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-77]
 • موسوی، سیدامیرمحسن تاثیر بازی‌وارسازی بر تجربه دیجیتال و درگیرسازی مشتری [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 395-418]
 • موسوی، سید نجم الدین بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری در نظام بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 253-276]
 • موسوی، سید نجم الدین تاثیر توانمندسازی عرضه‌کنندگان بر هم‌طراحی نوآورانه: تحلیل نقش میانجی هوشمندی بازار [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 371-394]
 • موسوی، سیده زهره ارایه چارچوبی جهت سنجش ارزش بلندمدت مشتریان در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 1-18]
 • موسوی، عفت ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی (مطالعه موردی تعاونی‌های مصرف استان همدان) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 1-30]
 • موسوی، مونیکا تبیین رفتار جنون خرید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 269-294]
 • موسوی، نجم الدین تأثیر سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر رفتار مصرف کننده [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 147-168]
 • موسوی جد، محمد خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 111-131]
 • موسوی شمس آباد، سید جلال کارکردهای ابعاد مدیریت دانش در کارایی زنجیره تامین گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 261-296]
 • مولایی، سوران ارزیابی اثرات نوگرایی مصرف کنندگان، ارزش‌های هیجانی و چشم و هم‌چشمی بر روی قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 159-188]
 • مومن، الهام بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی تلگرام) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 243-267]
 • مومنی، حجت الله الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های پتروشیمی؛ رویکرد تکنیکهای تصمیم گیری - تکنیک بردا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 27-50]

ن

 • نادری، نادر نقش شبکه‌های اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 291-309]
 • نادری بنی، محمود تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 169-190]
 • نادری مهدیی، کریم ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی (مطالعه موردی تعاونی‌های مصرف استان همدان) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 1-30]
 • نیازی، عیسی اوّلویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریّت دانش در دانشگاه‌های منتخب [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 56-73]
 • ناصرصدرآبادی، علیرضا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌های معدنی سنگ آهن استان یزد [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 297-329]
 • ناصر صدرآبادی، علیرضا تبیین الگوی خوشه‌بندی بازار هدف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 17-36]
 • ناصر صدرابادی، علیرضا مدیریت ریسک نقدینگی و مشارکت مشتریان در تأمین نقدینگی بانکی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 115-146]
 • نیاکان، سیدرضا شناخت عوامل مؤثّر و تعیین کنندۀ درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 97-117]
 • نامداریان، لیلا تاثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف کننده در پهنه خرید دیجیتال [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 343-369]
 • نامدار زنگنه، سودابه بررسی نقش سرمایه فکری و زیر مجموعه های آن بر اثربخشی مبتنی برتقلید صرف و تقلید نوآورانه درپروژه های انتقال تکنولوژی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 65-84]
 • نجفی، امیر تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-254]
 • نجفی، سعید تاثیر جهت گیری‌های راهبردی سازمان بر عملکرد مالی توسعه محصول جدید [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 319-346]
 • نجفی توانا، سعید تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 207-237]
 • نجم روشن، سعید شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 75-104]
 • نجم روشن، سعید شهرت ملی؛ مفاهیم، چالش‌ها و رویکردها [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 269-298]
 • نداف، مهدی بررسی تاثیر قابلیت‌های شرکت و ارزش‌های مشارکتی بر ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 213-232]
 • نیرومندناصرکیاده، مونا الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی مشتریان شهری و روستایی کشور [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 1-20]
 • نژادفتحی، عذرا بررسی کارکرد مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس شناخت واکنش مشتریان و ارائه الگوی لازم جهت افزایش فروش (مطالعه موردی؛ شعب موزه – کافه تارمه) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 373-402]
 • نسیمی، محمد علی تاثیر قابلیت‏های بازاریابی پوشایی بر عملکرد مالی و فرایندی [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 217-241]
 • نصیری، سپیده الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 283-307]
 • نصراللهی، زهرا شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 75-104]
 • نظافتی، نوید شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 187-213]
 • نظری، فریبا بررسی کارکرد مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس شناخت واکنش مشتریان و ارائه الگوی لازم جهت افزایش فروش (مطالعه موردی؛ شعب موزه – کافه تارمه) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 373-402]
 • نظری، محسن استراتژی تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 257-281]
 • نعامی، عبدالله تبیین مدل خوشه‌های صادراتی با رویکرد کارآفرینی بین‌المللی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 309-337]
 • نعمت الهی، زعیمه تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 153-181]
 • نعمتی بنادک، احمدرضا آمیزه عملکرد بازاریابی موسسات آموزش‌های زیربنایی در توسعه خدمات [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 19-42]
 • نعمتی زاده، سینا پیش‌بینی پاسخ مشتریان در بازاریابی مستقیم با شبکه‌های عصبی چندلایه [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 355-379]
 • نقیلو، احمد تبیین فراتحلیل مسائل پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-254]
 • نیکبخت، امین بررسی نقش اعضای خانواده در تصمیم‌گیری‌های خرید خانوادگی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 381-405]
 • نیکبخت، امین بخش‌بندی خوشه‌ای و مدل ارتباطی ال آر اف ام مشتریان صنعت بیمه [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 557-585]
 • نکوئی زاده، مریم تبیین خریدهای بدون برنامه مشتریان در مراکز خرید با توجه به نقش رفتار فروش انطباقی فروشندگان و ادراکات زمینه ای [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 145-163]
 • نوری، ابوالفضل نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم‌یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-26]
 • نوری، مژگان انتخاب تأمین کنندگان شرکت های مهندسی و ساخت [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 23-50]
 • نوروزی نیک، یاسمن چالش‌های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 447-487]
 • نوع‏پسند اصیل، سید محمد تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود به بازارهای خارجی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 85-104]

و

 • واعظ، سید علی نقش تعدیل‌گر استراتژی کسب وکار بر رابطه بین ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت ها [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 165-205]
 • وحدتی، حجت بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری در نظام بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 253-276]
 • وحیدی نیا، الهام تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 511-538]
 • ودادی، احمد تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 197-229]
 • ودادهیر، ابوعلی تبیین دوگانگی‌های شناختی، روانشناختی و اجتماعی رفتار خرید بیمه زندگی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-33]
 • ورمقانی، مریم تأثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 197-224]
 • وشکائی نژاد، سیده صدف تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 259-289]
 • وظیفه دوست، حسین تبیین مدل رفتار خرید آتی خریداران لوازم خانگی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 159-184]
 • ولی پوری، زهرا طراحی فرایند افزایش فروش و سهم بازار شرکت های لبنی بر مبنای الگوی بازاریابی حسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 433-454]

ه

 • هاجری، رضا طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 331-369]
 • هاشمی، سیده فائز تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 207-237]
 • هاشمی زاده، بتول بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]
 • هرندی، عطاءاله نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 137-148]
 • هزاوه حصار مسکن، بابک تاثیر شهرت و کیفیت سایت بر احساسات مشتریان، قصد خرید و ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: سایت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در ایران) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 445-471]
 • هلاکوپور، مریم تبیین و ارزیابی استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 211-232]
 • هندیجانی، رزا تجزیه و تحلیل کاربردپذیری وب‏سایت‏های بانکی مبتنی بر ردیاب چشم و خودگزارشگری [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 391-416]
 • هوشمندی ماهر، مجید مدلی برای تخصیص سفارش در حالت چند تامین‌کننده، چند محصوله، و چند دوره‌ای در شرایط وجود تخفیف افزایشی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 122-146]

ی

 • یحیی زاده فر، محمود تأثیر افشای اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 53-73]
 • یزدانی، حمیدرضا ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]
 • یزدانی، سجاد بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک های تجاری کشور [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 121-146]
 • یزدانی، ناصر مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 150-176]
 • یزدانی، ناصر تحقق وفاداری مشتریان در فضای آنلاین از طریق جامعه پذیری برند [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 305-331]
 • یزدانی، ناصر تأثیر آمیخته بازاریابی بر عملکرد سودآوری برند با تأکید بر ارزش ویژه برند خشکپاک [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 499-528]
 • یعقوبی، نورمحمد تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 133-157]
 • یعقوبی، نورمحمد عملکرد استراتژی تجاری سازی مشارکتی: ائتلاف استراتژیک [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 267-290]
 • یعقوبی جهرمی، زینب تأثیر به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM) بر عملکرد رابطه با مشتری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 115-134]
 • یوسفی فرد، ارسلان طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 147-182]
 • یونسی، دل ارام خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 111-131]