نمایه نویسندگان

ا

 • ابویی، فاطمه ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 37-58]
 • ایرانمنش، مژده الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 1-15]
 • اسعدی، میرمحمد بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]
 • اسلامی، سعید ارزیابی انعطاف‌پذیری اجزای زنجیره تأمین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 241-264]
 • اشرف گنجویی، فریده ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 99-120]
 • افشارنژاد، مصطفی تأثیرپذیری قصد خرید از سبک زندگی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 133-163]
 • الحسینی المدرسی، سید مهدی خریدهای اینترنتی و ارزش مصرف‌کنندگان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 59-82]
 • امیری عقدایی، سید فتح الله آسیب شناسی پیاده‌سازی بندر خشک در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 211-239]
 • امینی ولاشانی، مائده اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 185-209]
 • اولیا، محمدصالح ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 99-120]

پ

 • پویان فرد، علیرضا ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 99-120]

ت

ج

 • جعفری، مصطفی مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد صنعت بانکداری ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 79-98]
 • جنگ، عباس تبیین الگوهای جهانی‌شدن، مصرف و زندگی روزمره [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 265-301]

ح

 • حاتمی نسب، سید حسن آسیب شناسی پیاده‌سازی بندر خشک در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 211-239]
 • حمیدی‏ زاده، محمدرضا تبیین و ارزیابی استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 211-232]

خ

 • خاتمی، علی ارزیابی انعطاف‌پذیری اجزای زنجیره تأمین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 241-264]
 • خدایاریان، مسعود رضا ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 37-58]
 • خواجه دهدشتی، معصومه بررسی تأثیر دلبستگی احساسی بین مصرف‌کننده و خرده‌فروشی بر قصد خرید [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 39-58]

د

 • داودی، معصومه بررسی و تحلیل سبد بازار و چیدمان محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 161-184]

ر

 • ربیعی، علی الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی مشتریان شهری و روستایی کشور [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 1-20]
 • رستمی، خدامراد دورکاری و ارتقای عملکرد سازمانی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 141-159]
 • رضایی، داود تحلیل ارزش درک شده، کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری کشور [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 21-38]
 • رضایی، فاطمه مدیریت دانش بازاریابی و عملکرد صنعت بانکداری ایران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 79-98]
 • رفیعی امام، محبوبه تبیین الگوی خوشه‌بندی بازار هدف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 17-36]

ز

 • زارعی، عظیم اله تاثیر گرایش کارآفرینانه برعملکرد کسب و کار منتج از ظرفیت جذب و آشفتگی بازار [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 109-131]
 • زارع احمدآبادی، حبیب تبیین الگوی خوشه‌بندی بازار هدف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 17-36]

س

 • سعیدا اردکانی، سعید بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]

ش

 • شیخ زاده، محمد تأثیرپذیری ادراک موانع توسعه صادرات منطقه‌ای از خصایص صادرکنندگان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 165-184]
 • شریفیان، اسماعیل الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 1-15]
 • شعبانی، اکرم مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 121-140]
 • شعبانی، عاطفه تاثیر گرایش کارآفرینانه برعملکرد کسب و کار منتج از ظرفیت جذب و آشفتگی بازار [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 109-131]
 • شفیعی، میثم ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 37-58]

ص

 • صادقی شریف، سید چلال آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 233-283]
 • صفاری، علی ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری براساس ارزش ویژه برند [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 37-58]
 • صنایعی، علی آسیب شناسی پیاده‌سازی بندر خشک در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 211-239]
 • صنایعی، علی اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 185-209]

ع

 • عارفی، امین تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 185-209]
 • عبدلی یزدی، نوشین ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 99-120]
 • عروجی، مرجان آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 233-283]
 • عسگرزاده، محمد هادی بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]
 • علیپور، مهرداد آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 233-283]
 • عندلیب اردکانی، داود دورکاری و ارتقای عملکرد سازمانی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 141-159]

غ

 • غفاری آشتیانی، پیمان بررسی و تحلیل سبد بازار و چیدمان محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 161-184]

ف

 • فیض، داود تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 185-209]
 • فیضی، کامران ارزیابی انعطاف‌پذیری اجزای زنجیره تأمین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 241-264]

ق

ک

 • کاظمی، علی آسیب شناسی پیاده‌سازی بندر خشک در ایران [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 211-239]
 • کردنائیج، اسداله تحلیل ارزش درک شده، کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری کشور [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 21-38]
 • کریمی علویجه، محمدرضا تأثیرپذیری قصد خرید از سبک زندگی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 133-163]
 • کزازی، ابوالفضل ارزیابی انعطاف‌پذیری اجزای زنجیره تأمین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 241-264]
 • کهیاری حقیقت، امین تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 185-209]

م

 • محمدی، فاطمه خریدهای اینترنتی و ارزش مصرف‌کنندگان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 59-82]
 • محمدیان، محمود بررسی تأثیر دلبستگی احساسی بین مصرف‌کننده و خرده‌فروشی بر قصد خرید [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 39-58]
 • محمد شفیعی، مجید اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 185-209]
 • میرفخر الدینی، سید حیدر مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 121-140]
 • مشبکی، اصغر تحلیل ارزش درک شده، کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری کشور [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 21-38]
 • مفردی، ساناز تأثیرپذیری ادراک موانع توسعه صادرات منطقه‌ای از خصایص صادرکنندگان [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 165-184]
 • مقصودی نژاد، حسین بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]

ن

ه

 • هاشمی زاده، بتول بررسی نقش مدیران ارشد در تدوین استانداردهای خرید سبز مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنایع کاشی یزد) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 59-78]
 • هلاکوپور، مریم تبیین و ارزیابی استراتژی‌های کسب و کار دانشی و استراتژی‌های توسعه دانش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 211-232]