نمایه نویسندگان

ا

 • ابوهاشم آبادی، فرزانه تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 189-212]
 • اجلی، مهدی تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 189-212]
 • احقر بازرگان، نگین تاثیر توسعه داد و ستد‌های الکترونیک بر وفاداری الکترونیک مشتریان و قصد خرید مجدد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 71-90]
 • احمدی، محمدمهدی خرده ‌فرهنگ‌ها و سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 343-360]
 • اسدزاده، عبداله تاثیر نقش‌های استراتژیک بنگاه مادر بر الگوی اداره کسب و کارها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 233-251]
 • اسماعیل پور، مجید چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 39-63]
 • افصحی زاده، سید محمد بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و تحریک‌پذیری مصرف‌کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 1-17]
 • الحسینی المدرسی، سیدمهدی نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 329-351]

ب

 • باقری، روح اله شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 187-213]
 • باقری، سید محمد بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 169-187]
 • باقری قره بلاغ، هوشمند عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید و قصد خرید‌ مجدد مصرف‌کنندگان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 215-242]
 • باورصاد، بلقیس بررسی تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 1-26]

پ

ت

 • ترکستانی، محمد صالح بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و تحریک‌پذیری مصرف‌کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 1-17]
 • تیموری، هادی بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر وفاداری الکترونیکی با نقش متغیر میانجی رضایت الکترونیکی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 65-97]

ج

 • جعفری، سید محمدباقر تأثیر به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM) بر عملکرد رابطه با مشتری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 115-134]
 • جعفری، سلیمان بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری در نظام بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 253-276]
 • جعفرپور، یونس چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 39-63]
 • جلالی، سید مهدی طـراحی و ارائه مـدل ارتباط مصرف کننـده برند در بازار اینتـرنت تلـفن همـراه (مطـالعه مـوردی: شرکت خدمات ارتبـاطی ایرانسـل) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 309-328]
 • جوکار، علی اکبر مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 263-281]

ح

 • حاجی پور، بهمن طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 353-377]
 • حاجی غلام سریزدی، علی ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-342]
 • حدادیان، علیرضا بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک‌های دولتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 277-306]
 • حسینی، سید یعقوب چالش‌های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 39-63]
 • حسینی، میرزاحسن مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 263-281]
 • حسینی امیری، سید محمود کارکردهای مسئولیت اجتماعی بر ارتقای سطح عملکرد کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 91-114]
 • حسینی پور، سیدمحمدرضا مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 263-281]
 • حسن زاده، علیرضا ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-342]
 • حسین زاده شهری، معصومه تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 123-141]
 • حسنقلی پور، طهمورث الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 283-307]
 • حقیقی، محمد تأثیر انتظارات مصرف‌کنندگان از کیفیت رویارویی خدماتی بر ادراک آن‌ها از کیفیت رویارویی خدماتی در خدمات بهداشتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 143-168]
 • حمیدی زاده، محمدرضا طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 353-377]

خ

 • خدادادحسینی، سیدحمید قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 99-121]
 • خراسانی اجبارکلایی، زهرا کارکردهای مسئولیت اجتماعی بر ارتقای سطح عملکرد کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 91-114]
 • خواجه، منظر بررسی تاثیر قابلیت‌های شرکت و ارزش‌های مشارکتی بر ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 213-232]
 • خوش چهـره، زینب طـراحی و ارائه مـدل ارتباط مصرف کننـده برند در بازار اینتـرنت تلـفن همـراه (مطـالعه مـوردی: شرکت خدمات ارتبـاطی ایرانسـل) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 309-328]

د

 • درزیان عزیزی، عبدالهادی تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 169-186]
 • دلشاد، علی تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 189-212]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر ترجیح محصولات نوستالژیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 243-262]
 • دهقانی فیروزآبادی، محمدرضا نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 329-351]

ر

 • رجب زاده قطری، علی ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-342]
 • رحیمی، فرج الله تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 169-186]
 • رحیمی، فرج اله بررسی تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 1-26]
 • رضائی، محمدرضا تاثیرپذیری بازرگانی داخلی از شاخص‌های نهادی اقتصاد بازرگانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 135-152]
 • رضائیان، علی شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 187-213]

ز

 • زندمهر، منا بررسی رابطه بین کیفیت وب‌سایت و تحریک‌پذیری مصرف‌کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 1-17]

س

 • سالار باباخانی، ناهید بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک‌های دولتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 277-306]
 • سبک رو، مهدی عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید و قصد خرید‌ مجدد مصرف‌کنندگان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 215-242]
 • سرداری کرمانی، سیمین بررسی تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی بزرگ استان خوزستان) [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 1-26]
 • سعیدا اردکانی، سعید نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 329-351]
 • سماک نژآد، نگار الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 283-307]

ش

 • شاه طهماسبی، اسماعیل قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 99-121]
 • شاهینی، صاحبه تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 123-141]
 • شفیعیان، رزمینا تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 169-186]
 • شکیبانیا، بابک ارزیابی کارکردهای برنامه‌های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 19-38]
 • شهبازی، حبیب ارزیابی کارکردهای برنامه‌های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 19-38]

ص

 • صادقی، فرشته بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک‌های دولتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 277-306]
 • صالح اردستانی، عباس بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر ترجیح محصولات نوستالژیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 243-262]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید مقایسه عملکرد مدل‌های کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش‌بینی وضعیت اعتباری مشتریان بانک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 51-69]

ط

ع

 • عباسی فر، اکرم ارزیابی کارکردهای برنامه‌های تشویقی دولت بر عملکرد صادرات [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 19-38]
 • علیقلی، منصوره تاثیرپذیری بازرگانی داخلی از شاخص‌های نهادی اقتصاد بازرگانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 135-152]

غ

 • غفاری آشتیانی، پیمان نقش آفرینی موسیقی در تشویق به خرید [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 153-167]
 • غلامی، محمدرضا عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید و قصد خرید‌ مجدد مصرف‌کنندگان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 215-242]

ف

 • فاریابی، محمد نقش و کارکرد تصدیق انتظارات هنجاری و قابل پیش بینی فرانشیزگیرنده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 27-49]

ق

 • قاسمیان صاحبی، ایمن تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 189-212]
 • قاسم نیا عربی، نرجس مقایسه عملکرد مدل‌های کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش‌بینی وضعیت اعتباری مشتریان بانک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 51-69]
 • قبادی، تحفه بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر ترجیح محصولات نوستالژیک [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 243-262]

ک

 • کردنائیج، اسدالله قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 99-121]
 • کرمی، مسعود تأثیر انتظارات مصرف‌کنندگان از کیفیت رویارویی خدماتی بر ادراک آن‌ها از کیفیت رویارویی خدماتی در خدمات بهداشتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 143-168]
 • کریمی علویجه، محمدرضا خرده ‌فرهنگ‌ها و سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 343-360]
 • کلهر، رامینه خرده ‌فرهنگ‌ها و سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 343-360]
 • کیماسی، مسعود الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 283-307]

گ

 • گودرزوند چگینی، مریم بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر وفاداری الکترونیکی با نقش متغیر میانجی رضایت الکترونیکی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 65-97]

ل

 • لطیفی، صفیه بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 169-187]

م

 • محسنی ملردی، شکوفه بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 169-187]
 • محمدی، سارا تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 169-186]
 • محمدی، مهدی طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 353-377]
 • محمدشفیعی، مجید تاثیر توسعه داد و ستد‌های الکترونیک بر وفاداری الکترونیک مشتریان و قصد خرید مجدد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 71-90]
 • محمدنامدار، مهسا نقش و کارکرد تصدیق انتظارات هنجاری و قابل پیش بینی فرانشیزگیرنده [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 27-49]
 • مشایخی، علینقی ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 307-342]
 • ملکی، محمدمهدی تأثیر انتظارات مصرف‌کنندگان از کیفیت رویارویی خدماتی بر ادراک آن‌ها از کیفیت رویارویی خدماتی در خدمات بهداشتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 143-168]
 • مهاجرانی، نسیم سادات نقش آفرینی موسیقی در تشویق به خرید [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 153-167]
 • موسوی، سید نجم الدین بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری در نظام بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 253-276]

ن

 • نداف، مهدی بررسی تاثیر قابلیت‌های شرکت و ارزش‌های مشارکتی بر ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 213-232]
 • نصیری، سپیده الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 283-307]
 • نظافتی، نوید شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 187-213]

و

 • وحدتی، حجت بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری در نظام بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 253-276]

ی

 • یعقوبی جهرمی، زینب تأثیر به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM) بر عملکرد رابطه با مشتری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 115-134]