نمایه نویسندگان

آ

 • آگهی، حسین عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 209-245]

ا

 • ابراهیمی، سید عباس تأثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 163-180]
 • ابراهیمی، عبدالحمید تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 231-255]
 • ابراهیم پور ازبری، مصطفی تأثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 1-23]
 • ابراهیمی دلاور، فاطمه ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب‌سایت‌های اجتماعی در صنعت گردشگری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 25-54]
 • احدی، رضوان مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 333-353]
 • اربابی یزدی، نگار تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 55-80]
 • اسفیدانی، محمدرحیم ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتریان (CLV) (مورد مطالعه: شعب بانک ملی-شهر چالوس) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-89]
 • اسکندری، حسن تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 231-255]
 • اسماعیل پور، حسن تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 197-229]
 • اصغری زاده، عزت الله ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه‌های خدمات کسب‌و‌کار: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در صنعت خودرو ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 295-320]
 • افشار کاظمی، محمدعلی پیش‌بینی پاسخ مشتریان در بازاریابی مستقیم با شبکه‌های عصبی چندلایه [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 355-379]
 • اکبری، محسن تأثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 1-23]
 • الحسینی المدرسی، سید مهدی چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 283-303]
 • الفت، لعیا مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 333-353]

ب

 • بازایی، قاسمعلی ارائه بخش بندی بازار داروهای گیاهی از منظر سلامت گرایی مشتریان و استراتژی های مقتضی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 81-100]
 • بامداد صوفی، جهانیار مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 333-353]
 • باوی، بلقیس تاثیر خدمات لجستیکی، بندری و زیرساخت‌ها بر رضایت ازخدمات ترانزیتی با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد ( در منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 25-43]
 • بدیع زاده، علی طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 247-268]
 • برادران، عطاالله الگوپذیری صادرات غیرنفتی کشور از نوسانات نرخ ارز [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 91-113]
 • بهرامی، آیدا تأثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 163-180]
 • بهرامی، فرشته ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 181-207]
 • بهروزهریس، علی تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 231-255]

پ

 • پاشازاده، یوسف تأثیر عوامل و موانع خاص شرکت بر استراتژی ورود آنها به بازارهای بین‌المللی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در حوزه خشکبار) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 141-161]
 • پزشکی نجف آبادی، فرشته چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 283-303]

ت

 • ترابی، فاطمه تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 197-229]
 • توپااسفندیاری، فاطمه ارائه مدل شناخت ارزش طول عمر مشتریان (CLV) (مورد مطالعه: شعب بانک ملی-شهر چالوس) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-89]

ج

 • جامی پور، مونا ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب‌سایت‌های اجتماعی در صنعت گردشگری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 25-54]
 • جهانگیری، علی تاثیر خدمات لجستیکی، بندری و زیرساخت‌ها بر رضایت ازخدمات ترانزیتی با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد ( در منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 25-43]

ح

 • حاجی کریمی، عباسعلی کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 403-425]
 • حدادیان، علیرضا تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 55-80]
 • حیدری، سید عباس ارائه بخش بندی بازار داروهای گیاهی از منظر سلامت گرایی مشتریان و استراتژی های مقتضی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 81-100]
 • حسینی، سیده نفیسه تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 45-68]
 • حسینی، فریده‌سادات چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 283-303]
 • حشمتی، ابراهیم طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 247-268]
 • حمیدی زاده، محمدرضا کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 403-425]

خ

 • خلیلی، جواد ارزیابی عملکرد توزیع محصولات در زنجیره تأمین سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 1-24]

د

 • درجانی، عباس تأثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 1-23]
 • دزفولیان، حمیدرضا شبکه اشتراک گذاری دانش در زنجیره تامین برای ایجاد یکپارچگی افقی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 101-128]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 177-196]

ر

 • رجوعی، مرتضی تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 55-80]
 • رحیمی نیک، اعظم تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 197-229]
 • رضایی راد، مصطفی تبیین رفتار جنون خرید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 269-294]
 • رضائی دولت آبادای، حسین تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 45-68]

ز

 • زارعی، عظیم تأثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 163-180]
 • زارع پور، زینب بررسی تاثیر انواع موانع جابجایی مشتریان بر وفاداری آن ها (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 115-140]
 • زکی پور، مهدی پیش‌بینی پاسخ مشتریان در بازاریابی مستقیم با شبکه‌های عصبی چندلایه [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 355-379]
 • زندیه، مصطفی ارتقاء عملکرد کسب و کار با بهبود بهرهوری و سودآوری خط تولید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 321-345]

س

 • سعیدا اردکانی، سعید چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 283-303]
 • سعیدنیا، حمیدرضا طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 247-268]
 • سلیلی، سیده سروناز کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 403-425]
 • سموئی، پروانه شبکه اشتراک گذاری دانش در زنجیره تامین برای ایجاد یکپارچگی افقی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 101-128]
 • سهرابی، روح الله تبیین رفتار جنون خرید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 269-294]

ش

 • شاه طهماسبی، اسماعیل تاثیر حمایت اجتماعی و تعهد عاطفی بر رفتار شهروندی مشتریان و قصد ترک آنان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 129-148]
 • شاهمرادی، مهنا عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 209-245]
 • شرج شریفی، آزیتا ارائه بخش بندی بازار داروهای گیاهی از منظر سلامت گرایی مشتریان و استراتژی های مقتضی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 81-100]
 • شفیعی رودپشتی، میثم ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 181-207]
 • شهابی، الهه بررسی تاثیر انواع موانع جابجایی مشتریان بر وفاداری آن ها (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 115-140]

ص

 • صادقی مقدم، محمدرضا ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه‌های خدمات کسب‌و‌کار: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در صنعت خودرو ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 295-320]

ط

 • طاهری، غزاله ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب‌سایت‌های اجتماعی در صنعت گردشگری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 25-54]
 • طباطبایی نسب، سیدمحمد چابکی بازاریابی خدمات، مفهوم پردازی و توسعه مقیاس [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 347-371]

ع

 • عادل، زهرا تأثیر عوامل و موانع خاص شرکت بر استراتژی ورود آنها به بازارهای بین‌المللی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در حوزه خشکبار) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 141-161]
 • عالی، صمد تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 231-255]
 • عباسی، عباس بررسی نقش اعضای خانواده در تصمیم‌گیری‌های خرید خانوادگی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 381-405]
 • عزیزالهی، اکرم تاثیر تجربه مصرف بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 149-176]
 • عظیمی، حسین تاثیر تجربه مصرف بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف‌کننده [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 149-176]
 • علی بیگی، امیرحسین عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 209-245]
 • علیقلی، منصوره الگوپذیری صادرات غیرنفتی کشور از نوسانات نرخ ارز [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 91-113]
 • علی نژاد، علیرضا ارزیابی عملکرد توزیع محصولات در زنجیره تأمین سبز [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 1-24]

ف

 • فتحی، هانیه استراتژی تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 257-281]

ق

 • قاضی نوری، سروش مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 333-353]
 • قره چه، منیژه کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 403-425]

ک

 • کراری، حبیب ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه‌های خدمات کسب‌و‌کار: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در صنعت خودرو ایران [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 295-320]
 • کردناییج، اسدالله بررسی تاثیر انواع موانع جابجایی مشتریان بر وفاداری آن ها (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 115-140]
 • کریمی شوهانی، فاطمه ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 181-207]

گ

 • گلی، فاطمه تحقق وفاداری مشتریان در فضای آنلاین از طریق جامعه پذیری برند [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 305-331]

م

 • محمدیان یزد، رقیه چابکی بازاریابی خدمات، مفهوم پردازی و توسعه مقیاس [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 347-371]
 • محمدشفیعی، مجید تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 45-68]
 • مزارعی، سجاد تاثیر حمایت اجتماعی و تعهد عاطفی بر رفتار شهروندی مشتریان و قصد ترک آنان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 129-148]
 • مصباحی، مریم تأثیر حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 177-196]
 • مطلبی، سیما ارتقاء عملکرد کسب و کار با بهبود بهرهوری و سودآوری خط تولید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 321-345]
 • موسوی، مونیکا تبیین رفتار جنون خرید [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 269-294]

ن

 • نژادفتحی، عذرا بررسی کارکرد مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس شناخت واکنش مشتریان و ارائه الگوی لازم جهت افزایش فروش (مطالعه موردی؛ شعب موزه – کافه تارمه) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 373-402]
 • نظری، فریبا بررسی کارکرد مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس شناخت واکنش مشتریان و ارائه الگوی لازم جهت افزایش فروش (مطالعه موردی؛ شعب موزه – کافه تارمه) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 373-402]
 • نظری، محسن استراتژی تخفیف افزایشی و کاهشی بر قصد خرید [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 257-281]
 • نعمتی زاده، سینا پیش‌بینی پاسخ مشتریان در بازاریابی مستقیم با شبکه‌های عصبی چندلایه [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 355-379]
 • نیکبخت، امین بررسی نقش اعضای خانواده در تصمیم‌گیری‌های خرید خانوادگی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 381-405]

و

 • ودادی، احمد تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 197-229]

ی

 • یزدانی، ناصر تحقق وفاداری مشتریان در فضای آنلاین از طریق جامعه پذیری برند [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 305-331]