نمایه نویسندگان

ا

 • ابویی، محمد حسین تعیین نیازهای اولویت دار مشتریان خرده فروش برای ارتباط با شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 93-113]
 • استیری، مهرداد ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]
 • اکبری، مهدی کاربرد محاسبات فازی در ماتریس های پورتفولیو به منظور بهبود تدوین راهبردهای سبد کسب وکار [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 141-161]
 • امیری، مقصود مدلی برای تخصیص سفارش در حالت چند تامین‌کننده، چند محصوله، و چند دوره‌ای در شرایط وجود تخفیف افزایشی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 122-146]

ب

 • باقری، مهدی تعیین نیازهای اولویت دار مشتریان خرده فروش برای ارتباط با شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 93-113]
 • بهارمقدم، مهدی مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 147-164]

پ

 • پورمصطفی خشکرودی، مهدی اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]

ج

 • جعفرپور، محمود تبیین و ارزیابی مدل رابطة دارایی های ناملموس و عملکرد تجاری سازمان های بازرگانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 20-53]
 • جمشیدی، حمید اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]

ح

 • حاجی پور، بهمن تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 54-87]
 • حاجی کریمی، عباسعلی بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 75-92]
 • حسینی، فرشید ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]
 • حمیدی زاده، محمد رضا اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]
 • حمیدی زاده، محمد رضا بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 30-46]

خ

 • خیرخواه، محمد رضا بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 30-46]
 • خیرخواه عسکرآباد، محمدرضا اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]
 • خلیل زاده، مرضیه طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 114-140]

د

 • درزیان عزیزی، عبدالهادی تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 54-87]
 • دشتکی، علیرضا بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 46-74]

ر

 • رایج، حمزه ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]
 • رضوانی، حمیدرضا تناظر استراتژی کسب و کار با عدم اطمینان محیطی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 88-104]

ز

 • زارع، هادی طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 114-140]
 • زارع احمدآبادی، حبیب بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 46-74]
 • زنگی آبادی، حجت الله مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 147-164]

س

 • سید جوادین، سید رضا طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 105-121]
 • سهامخدم، مازیار تناظر استراتژی کسب و کار با عدم اطمینان محیطی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 88-104]

ش

 • شریفی، کیومرث طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 105-121]
 • شمسی گوشکی، سجاد تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 54-87]
 • شهرکی، علی رضا طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 114-140]

ص

 • صفری، فاطمه طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه های تولیدی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 114-140]

ق

 • قاضی فرد، امیر مهدی اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP درمحیط فازی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-29]
 • قلی پور، مجید ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]

م

 • مرادی، محمود کاربرد محاسبات فازی در ماتریس های پورتفولیو به منظور بهبود تدوین راهبردهای سبد کسب وکار [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 141-161]
 • میرفخرالدینی، سید حیدر بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 46-74]
 • مسعودی، مصطفی طراحی مدل شبکه ی تهیه و توزیع کالا در ایران [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 105-121]
 • منصوریان، تالین بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 75-92]

ه

 • هوشمندی ماهر، مجید مدلی برای تخصیص سفارش در حالت چند تامین‌کننده، چند محصوله، و چند دوره‌ای در شرایط وجود تخفیف افزایشی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 122-146]

ی

 • یزدانی، حمیدرضا ارائه مدلی برای تبیین اثرعوامل پشتیبان خلق ارزش و کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان خدمات مالی درکشور (مطالعه موردی: موسسه مالی واعتباری مهر) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-19]