دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 1-425 

مقاله پژوهشی

تأثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف‌کننده

صفحه 1-23

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ عباس درجانی


تحلیل تاثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر پاسخ‌های مشتری

صفحه 45-68

حسین رضائی دولت آبادای؛ مجید محمدشفیعی؛ سیده نفیسه حسینی


ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری

صفحه 181-207

میثم شفیعی رودپشتی؛ فرشته بهرامی؛ فاطمه کریمی شوهانی


عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران

صفحه 209-245

مهنا شاهمرادی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی


طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری خدمات بانکی

صفحه 247-268

ابراهیم حشمتی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده


تبیین رفتار جنون خرید

صفحه 269-294

روح الله سهرابی؛ مصطفی رضایی راد؛ مونیکا موسوی


کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی

صفحه 403-425

سیده سروناز سلیلی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه؛ عباسعلی حاجی کریمی