دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، شهریور 1400، صفحه 1-585 
طراحی الگوی تصمیم به خرید با کارکردهای برند

صفحه 83-110

نیوشا ده بینی؛ محمد حقیقی؛ عبدالخالق غلامی


تبیین مدل رفتار خرید آتی خریداران لوازم خانگی

صفحه 159-184

ایلیا امینی نژاد؛ حسین وظیفه دوست؛ افسانه زمانی مقدم


مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌های معدنی سنگ آهن استان یزد

صفحه 297-329

محسن عسکری؛ علیرضا ناصرصدرآبادی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علی مروتی شریف آبادی


طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی

صفحه 331-369

مهدی حقیقی کفاش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ رضا هاجری


طراحی مدل رفتار مشتریان بانکی در رسانه‌های اجتماعی برخط

صفحه 475-497

اسماعیل ملک اخلاق؛ یوسف محمدکریمی؛ داود طالبی


تاثیر نگرش محیطی بر رفتار خرید سبز

صفحه 529-556

فهیمه دوست حسینی؛ علیرضا رجبی پور؛ زهره السادات دعائی