دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، بهمن 1400، صفحه 1-560 
ارائه مدل تسهیل تجارت فرامرزی در ایران

صفحه 35-60

بهنام َامیری؛ حبیب اله دانایی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ میرزا حسن حسینی


آسیب‌شناسی و ارائه الگوی فرآیندی بازاریابی اخلاقی در حوزه کتب غیر درسی کودکان

صفحه 79-107

زهرا انجم شعاع؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ مهدی باقری؛ محمد حسین رنجبر


تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد توسعه محصول جدید

صفحه 207-237

سعید نجفی توانا؛ سید حسین چابک؛ سیده فائز هاشمی


تاثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف کننده در پهنه خرید دیجیتال

صفحه 343-369

آفرین شیرزادای؛ لیلا نامداریان؛ محمدرضا خوش نشین لنگرودی


طراحی مدل رفتار شهروندی مشتری در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی

صفحه 455-475

فروغ پورواحدی؛ سیدابوالفضل ابوالفضلی؛ مهران رضوانی؛ نیلوفر میرسپاسی