دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-560 
2. ارائه مدل تسهیل تجارت فرامرزی در ایران

صفحه 35-60

بهنام َامیری؛ حبیب اله دانایی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ میرزا حسن حسینی


4. آسیب‌شناسی و ارائه الگوی فرآیندی بازاریابی اخلاقی در حوزه کتب غیر درسی کودکان

صفحه 79-107

زهرا انجم شعاع؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ مهدی باقری؛ محمد حسین رنجبر


8. تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد توسعه محصول جدید

صفحه 207-237

سعید نجفی توانا؛ سید حسین چابک؛ سیده فائز هاشمی


13. تاثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف کننده در پهنه خرید دیجیتال

صفحه 343-369

آفرین شیرزادای؛ لیلا نامداریان؛ محمدرضا خوش نشین لنگرودی


14. تاثیر توانمندسازی عرضه‌کنندگان بر هم‌طراحی نوآورانه: تحلیل نقش میانجی هوشمندی بازار

صفحه 371-394

رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ مسعود سپه وند


17. طراحی مدل رفتار شهروندی مشتری در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی

صفحه 455-475

فروغ پورواحدی؛ سیدابوالفضل ابوالفضلی؛ مهران رضوانی؛ نیلوفر میرسپاسی