کلیدواژه‌ها = وفاداری به برند
تأثیر تأییدکننده‌های مشهور در رسانه‌های اجتماعی بر نگرش فرد در الگوی تصمیم‌گیری مشتریان

دوره 15، شماره 32، شهریور 1402، صفحه 242-274

10.22034/jbar.2023.18457.4175

امین نیکبخت؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ محمدامین بلندپرواز؛ زهرا کاظمی


طراحی الگوی تصمیم به خرید با کارکردهای برند

دوره 13، شماره 25، شهریور 1400، صفحه 83-110

10.22034/jbar.2021.1608

نیوشا ده بینی؛ محمد حقیقی؛ عبدالخالق غلامی


نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده

دوره 6، شماره 12، دی 1393، صفحه 137-148

آذر کفاش پور؛ عطاءاله هرندی؛ سیده زهرا فاطمی