نویسنده = سید غلامرضا جلالی نائینی
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم نقشۀ فازی عناصر اجرای طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان‌های کوچک و متوسّط

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 107-123

سید غلامرضا جلالی نائینی؛ یاسمن محمدرضائی لرکی