تعداد مقالات ارسال شده 2,800
تعداد مقالات رد شده 2,062
تعداد مقالات پذیرفته شده 156
درصد پذیرش 6
تعداد داوران 291

عنوان خلاصه استاندارد: Jbar

ناشر: دانشگاه یزد

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری: 8هفته

نرخ پذیرش: 6 درصد 

نوع داوری: دو سو ناشناس

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

هزینه داوری و انتشار: بدون دریافت هزینه

"نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 

اهداف دوفصل‌نامه به شرح زیر است:

  •  تبیین رشد و توسعه کاوش‌های مدیریت بازرگانی در حوزه‌ها علمی؛
  •  توسعه نظام‌مند خلاقیت و نوآوری برای گسترش ظرفیت‌های کسب، ایجاد، تولید و خلق، تسهیم و بهره‌گیری از نظریه‌ها، الگوها، مدل‌ها، رفتارها و عملکردهای نوین در علوم مدیریت بازرگانی؛
  •  ارتقای بنیان‌های پایدار برای نشر دانش مدیریت و برنامه‌ریزی بازرگانی در کشور؛
  •  تلاش برای گسترش انگیزه‌ها و اشتیاق محققان جهت نشر دستاوردهای پژوهشی؛
  •  تعالی رشته‌های بازرگانی با تخصص‌های مرتبط.
شماره جاری: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-405 

3. تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز

صفحه 55-80

مرتضی رجوعی؛ علیرضا حدادیان؛ نگار اربابی یزدی


9. تبیین الگوی خرید محصولات کاربردی فروشگاه‌های همواره تخفیف

صفحه 197-229

فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ احمد ودادی؛ حسن اسماعیل پور


10. تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت های‌وب

صفحه 231-255

عبدالحمید ابراهیمی؛ صمد عالی؛ حسن اسکندری؛ علی بهروزهریس


12. چگونگی اثر ویژگی ها، پیامدها و ارزش ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری

صفحه 283-303

سعید سعیدا اردکانی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فریده‌سادات حسینی؛ فرشته پزشکی نجف آبادی


14. مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها

صفحه 333-353

سروش قاضی نوری؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ رضوان احدی


15. پیش‌بینی پاسخ مشتریان در بازاریابی مستقیم با شبکه‌های عصبی چندلایه

صفحه 355-379

مهدی زکی پور؛ سینا نعمتی زاده؛ محمدعلی افشار کاظمی


ابر واژگان