نویسنده = نیلوفر میرسپاسی
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل رفتار شهروندی مشتری در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی

دوره 13، شماره 26، بهمن 1400، صفحه 455-475

فروغ پورواحدی؛ سیدابوالفضل ابوالفضلی؛ مهران رضوانی؛ نیلوفر میرسپاسی