نویسنده = سید نجم الدین موسوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر رفتار مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

امیر غفوریان شاگردی؛ نجم الدین موسوی؛ زهرا محمدیانی