کلیدواژه‌ها = چابکی بازاریابی خارجی
تعداد مقالات: 1
1. چابکی بازاریابی خدمات، مفهوم پردازی و توسعه مقیاس

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 347-371

سیدمحمد طباطبایی نسب؛ رقیه محمدیان یزد