کلیدواژه‌ها = شهرت شرکت
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حسن شهرت شرکت های لوازم خانگی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 75-104

سعید نجم روشن؛ زهرا نصراللهی؛ سید محمد طباطبایی نسب