کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 2
1. ارتقای عملکرد کسب و کار تعاونی با رویکرد بازطراحی توان تولیدی (مطالعه موردی تعاونی‌های مصرف استان همدان)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-30

لیلا زلیخایی؛ عفت موسوی؛ مهرداد پویا؛ کریم نادری مهدیی


2. الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-15

مژده ایرانمنش؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی