کلیدواژه‌ها = تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 74-91

اصغر مشبکی؛ امیرهمایون سرفراز؛ حبیب زارع؛ محمدعلی شهریان