کلیدواژه‌ها = مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک
تعداد مقالات: 1
1. مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 150-176

محمدرضا حمیدی زاده؛ ناصر یزدانی