نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 353-377

مهدی محمدی؛ بهمن حاجی پور؛ محمدرضا حمیدی زاده