نویسنده = حسین آگهی
تعداد مقالات: 1
1. عارضه یابی صادرات بخش کشاورزی ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 209-245

مهنا شاهمرادی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی