نویسنده = علی محقر
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب تأمین کنندگان شرکت های مهندسی و ساخت

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-50

علی محقر؛ مژگان نوری؛ محمد میر کاظمی مود؛ نیما سرابی