کلیدواژه‌ها = رقابت ­پذیری
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی رقابت‌پذیری در مناطق آزاد تجاری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 181-207

میثم شفیعی رودپشتی؛ فرشته بهرامی؛ فاطمه کریمی شوهانی