کلیدواژه‌ها = برند
تعداد مقالات: 3
1. نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 329-351

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدمهدی الحسینی المدرسی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی