کلیدواژه‌ها = کارایی درآمد و تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-181

رحیم قاسمیه؛ زعیمه نعمت الهی