کلیدواژه‌ها = آگاهی از برند
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با مولفه‌های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1400، صفحه 235-260

نسیم کریم زاده؛ مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد


2. نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-148

آذر کفاش پور؛ عطاءاله هرندی؛ سیده زهرا فاطمی