کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن پایدار
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 229-246

الناز مرادی؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه