نویسنده = منصوره علیقلی
تعداد مقالات: 2
1. الگوپذیری صادرات غیرنفتی کشور از نوسانات نرخ ارز

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-113

منصوره علیقلی؛ عطاالله برادران


2. تاثیرپذیری بازرگانی داخلی از شاخص‌های نهادی اقتصاد بازرگانی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-152

محمدرضا رضائی؛ منصوره علیقلی