نویسنده = منیژه بحرینی زاد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با مولفه‌های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1400، صفحه 235-260

نسیم کریم زاده؛ مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد


2. تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف‌کننده با نگرش به تبلیغ و برند

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 347-368

فاطمه زاهدی؛ مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد