کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کیفیت ارائه عمومی و عملکرد بنگاه‌های کسب و کار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-109

محمدصادق آب پیکر؛ عباس مقبل باعرض


2. تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 229-246

الناز مرادی؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه


3. تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار (

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 92-106

محمد صالح اولیا؛ سیدحبیب الله میرغفوری؛ سلاله شهوازیان


4. تبیین وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (e-CRM)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 48-77

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر