دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-167 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک

صفحه 1-26

سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ منیره عسکری نژاد؛ علی دهقانی


2. ارزیابی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای

صفحه 27-55

فریماه مخاطب رفیعی؛ فرشته عباس آبادی


6. عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل‌های پنج ستارۀ تهران

صفحه 118-135

ابوالفضل تاج زاده نمین؛ آیدین تاج زاده نمین؛ مرتضی رمضانی