نویسنده = محمدرضا کریمی علویجه
تعداد مقالات: 2
1. خرده ‌فرهنگ‌ها و سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 343-360

محمدرضا کریمی علویجه؛ رامینه کلهر؛ محمدمهدی احمدی


2. تأثیرپذیری قصد خرید از سبک زندگی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-163

محمدرضا کریمی علویجه؛ مصطفی افشارنژاد