کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک‌های دولتی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 277-306

علیرضا حدادیان؛ فرشته صادقی؛ ناهید سالار باباخانی


2. آمیزه عملکرد بازاریابی موسسات آموزش‌های زیربنایی در توسعه خدمات

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-42

ناصرصدرا ابرقویی؛ مهدی احمدی ندوشن؛ علی صفاری دربرزی؛ احمدرضا نعمتی بنادک


3. بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 78-95

علی ملاحسینی؛ محمدعلی فرقانی؛ باریار مرادخانی