نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم‌زاده پزشکی، رضا رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 71-96]
 • ابوالقاسمی، مهدی رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 71-96]
 • احمدی، سینا رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 71-96]
 • اخلاص، مریم نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم‌یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-26]
 • الفت، دکتر لعیا مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 47-70]
 • الهی، شعبان تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 119-152]
 • امیری، مقصود مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 47-70]
 • انصاری، عبدالمهدی تحلیل محتوای اطلاعاتی صورت سود وزیان تهیه شده با روش بهایابی متغیر [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-118]

ب

 • بامداد صوفی، جهانیار مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 47-70]
 • براتی، مسعود مدل تعاملی روابط زنجیره‌ی تامین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه‌سازی خودرو [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 47-70]
 • بصیری نژاد، فاطمه تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 97-118]

پ

 • پاشایی رازیان، سمیه ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 27-46]
 • پیری، پرویز ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 27-46]

ت

 • تقوی فرد، محمدتقی بخش بندی خوشه ای مشتریان بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 39-64]

ج

 • جلیلیان، نگار شکل دهی خدمات بانکی با رویکرد طراحی آزمایشات تاگوچی و مدل کانو [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 119-137]
 • جمالی عباسعلی، خدیجه تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود به بازارهای خارجی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 85-104]

ح

 • حاج ملک، مریم تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 97-118]
 • حسینی، میرزا‌حسن ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 21-38]
 • حمیدیان‌پور، فخریه ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-20]

خ

 • خواجوند، سمانه بخش بندی خوشه ای مشتریان بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 39-64]

د

 • دهبان، بهنام ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 21-38]

ر

 • رادپور، پگاه تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 97-118]

ز

 • زنجیرچی، سید محمود شکل دهی خدمات بانکی با رویکرد طراحی آزمایشات تاگوچی و مدل کانو [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 119-137]

س

 • سعیدا اردکانی، محمد ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-20]
 • سهرابی، بابک تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 119-152]

ش

 • شامی زنجانی، مهدی تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 119-152]
 • شیرازی، علی تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 97-118]
 • شرکت، محمدحسین تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات کسب و کار [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 119-152]

ص

ض

 • ضیایی‌بیده، علیرضا ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-20]

ط

 • طباطبایی‌نسب، سید محمد نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم‌یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-26]

ق

 • قاسمیه، رحیم تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 153-181]

ک

 • کرباسی یزدی، ناهید تحلیل محتوای اطلاعاتی صورت سود وزیان تهیه شده با روش بهایابی متغیر [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-118]

م

 • متولی، مریم ارزیابی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 21-38]
 • ملک اخلاق، دکتر اسماعیل تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود به بازارهای خارجی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 85-104]
 • منصورفر، غلامرضا ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 27-46]

ن

 • نامدار زنگنه، سودابه بررسی نقش سرمایه فکری و زیر مجموعه های آن بر اثربخشی مبتنی برتقلید صرف و تقلید نوآورانه درپروژه های انتقال تکنولوژی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 65-84]
 • نعمت الهی، زعیمه تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 153-181]
 • نوری، ابوالفضل نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم‌یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-26]
 • نوع‏پسند اصیل، سید محمد تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود به بازارهای خارجی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 85-104]