نمایه نویسندگان

آ

 • آب پیکر، محمدصادق بررسی کیفیت ارائه عمومی و عملکرد بنگاه‌های کسب و کار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 93-109]
 • آذر، عادل طراحی مدل کسب‌وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 211-240]
 • آقازاده، هاشم ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه‌گذاران بیمه های عمر [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 31-53]
 • آقازاده، هاشم بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک های تجاری کشور [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 121-146]

ا

 • احمدی، پرویز قصد خرید پوشاک و نوع پوشش [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 241-264]
 • اسعدی، میرمحمد ارائه مدلی پویا جهت توسعه گردشگری تاریخی (مورد مطالعه: استان یزد) [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 147-167]
 • امین آشوری، زهره ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 247-266]

ب

 • بیات، روح الله تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف‌کننده با ترجیحات و تصمیم به خرید کالا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 1-30]
 • بخشی زاده، الهه ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه‌گذاران بیمه های عمر [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 31-53]
 • بذرافشان، مرتضی بذرافشان نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 25-50]
 • بردبار، غلامرضا تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 169-190]
 • بستام، هادی طراحی مدل کسب‌وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 211-240]
 • بلوچی، حسین بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 77-98]
 • بهبودی، امید بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 205-227]

پ

 • پریش، فاطمه بررسی نگرش به تبلیغات مصرف کنندگان جوان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-23]
 • پزشکی نجف ابادی، فرشته تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 169-190]

ت

 • تقوی فرد، محمد تقی بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 205-227]

ح

 • حدادیان، سیما تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایت‌مندی و ارزش درک شدۀ مشتری [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 183-203]
 • حدادیان، علیرضا اثرگذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش‌های فرهنگی حاکم بر بازار [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 265-284]
 • حسنقلی پور، طهمورث بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 77-98]
 • حسن قلی‌پور یاسوری، طهمورث مدلسازی اعتماد خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی به وسیله‌ی نگاشت‌های شناختی فازی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 73-91]

خ

 • خداداد حسینی، سید حمید بررسی تأثیر ابعاد عرق ملی بر نگرش نسبت به محصولات (داخلی و خارجی) با تعدیل‌گری تهدید اقتصادی ادراک شده [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 159-181]

د

 • دژکام، جاسم تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 133-157]
 • ده یادگاری، سعید قصد خرید پوشاک و نوع پوشش [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 241-264]
 • دهقان، نبی اله نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 25-50]
 • دهقان طزرجانی، الهام سنجش کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 55-76]

ر

 • رحیمی، مهدی شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 99-120]
 • رشیدی، محمدرضا نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 25-50]
 • رنجبریان، بهرام تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 191-210]

ز

 • زارعی، عظیم الله شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 99-120]
 • زندیه، مصطفی تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 229-246]

س

ش

 • شاه طهماسبی، اسماعیل بررسی تأثیر ابعاد عرق ملی بر نگرش نسبت به محصولات (داخلی و خارجی) با تعدیل‌گری تهدید اقتصادی ادراک شده [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 159-181]
 • شیخ، رضا تصویر ذهنی مشتریان با شاخص مروجین خالص از شرکت‏ های هواپیمایی کشور [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 51-72]
 • شهرکی مقدم، ایمان تصویر ذهنی مشتریان با شاخص مروجین خالص از شرکت‏ های هواپیمایی کشور [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 51-72]

ط

ع

 • عالم تبریز، اکبر تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 229-246]
 • عونی اسبفروشانی، آرزو اثرگذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش‌های فرهنگی حاکم بر بازار [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 265-284]

غ

 • غفوریان شاگردی، امیر بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 205-227]

ف

 • فتحی، سعید تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 191-210]
 • فراست، فرشید مدلسازی اعتماد خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی به وسیله‌ی نگاشت‌های شناختی فازی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 73-91]
 • فرید، داریوش سنجش کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 55-76]
 • فرقانی پیله رود، سانیا تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف‌کننده با ترجیحات و تصمیم به خرید کالا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 1-30]
 • فکور ثقیه، امیرمحمد تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایت‌مندی و ارزش درک شدۀ مشتری [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 183-203]

ق

 • قاسمی، افشین خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 111-131]
 • قلی پور، رحمت اله ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه‌گذاران بیمه های عمر [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 31-53]

ک

 • کرد، حامد تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 133-157]
 • کردنائیج، اسدالله طراحی مدل کسب‌وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 211-240]
 • کردنائیج، اسداله قصد خرید پوشاک و نوع پوشش [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 241-264]
 • کلیدری، یگانه تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایت‌مندی و ارزش درک شدۀ مشتری [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 183-203]
 • کنجکاو منفرد، امیررضا تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 191-210]

م

 • محمدی، عفت تصویر ذهنی مشتریان با شاخص مروجین خالص از شرکت‏ های هواپیمایی کشور [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 51-72]
 • مرادی، الناز تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 229-246]
 • مرادزاده، عبدالباسط تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 133-157]
 • میرغفوری، سید حبیب اله ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 247-266]
 • مشبکی، اصغر قصد خرید پوشاک و نوع پوشش [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 241-264]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر طراحی مدل کسب‌وکار انطباقی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 211-240]
 • مقبل باعرض، عباس بررسی کیفیت ارائه عمومی و عملکرد بنگاه‌های کسب و کار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 93-109]
 • ملکی، مرتضی شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 99-120]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 77-98]
 • منصوری، مهدیه بررسی تأثیر ابعاد عرق ملی بر نگرش نسبت به محصولات (داخلی و خارجی) با تعدیل‌گری تهدید اقتصادی ادراک شده [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 159-181]
 • موسوی جد، محمد خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 111-131]

ن

 • نادری بنی، محمود تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 169-190]

ی

 • یزدانی، سجاد بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک های تجاری کشور [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 121-146]
 • یعقوبی، نورمحمد تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 133-157]
 • یونسی، دل ارام خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام بانکی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 111-131]