دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 1-360 
کارکردهای مسئولیت اجتماعی بر ارتقای سطح عملکرد کسب و کارها

صفحه 91-114

سید محمود حسینی امیری؛ زهرا خراسانی اجبارکلایی


نقش آفرینی موسیقی در تشویق به خرید

صفحه 153-167

پیمان غفاری آشتیانی؛ نسیم سادات مهاجرانی


تبیین تاثیر تبلیغات ویروسی بر رفتار خرید مصرف کننده

صفحه 169-186

سارا محمدی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ فرج الله رحیمی؛ رزمینا شفیعیان


شکل گیری شبکه دانش در شرکت های دانش بنیان

صفحه 187-213

علی رضائیان؛ نوید نظافتی؛ روح اله باقری


بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر ترجیح محصولات نوستالژیک

صفحه 243-262

تحفه قبادی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ عباس صالح اردستانی


مدل توان رقابتی در بانکداری الکترونیک

صفحه 263-281

سیدمحمدرضا حسینی پور؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ میرزاحسن حسینی؛ علی اکبر جوکار


الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین ‏های تبلیغاتی ایرانی

صفحه 283-307

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماک نژآد؛ طهمورث حسنقلی پور


نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها

صفحه 329-351

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدمهدی الحسینی المدرسی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی


طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا

صفحه 353-377

مهدی محمدی؛ بهمن حاجی پور؛ محمدرضا حمیدی زاده