تعیین نیازهای اولویت دار مشتریان خرده فروش برای ارتباط با شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

چکیده

امروزه شرکت‌ها باید برای حضور در بازار و توانایی رقابت با دیگر شرکت‌ها توجهی خاص به مشتریان و ارتباط با آن‌ها داشته باشند. در این راستا لازم است راهکارهای ارتباطی مناسب و منطبق با خواست و نیاز مشتریان مختلف، که بتوانند از طریق آن با شرکت تعامل داشته باشند و دیدگاه‌ها و نظرات خود را به آن منتقل نمایند، مورد توجه شرکت‌ها قرار گیرد. در این مقاله به شناسایی و اولویت بندی ویژگی‌های راهکارهای ارتباط با مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر، در راستای تعیین نیازهای ارتباطی اولویت دار مشتریان  پرداخته می‌شود. در این راستا از مدل یکپارچه کانو و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده می‌شود. جامعه مورد مطالعه این مقاله شامل خرده فروشان مواد غذایی در سطح شهر یزد بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، دراین راستا ویژگی‌های ارتباطی کلیدی برای هر مرحله از چرخه عمر، به عنوان پیش نیازی برای انتخاب راهکارهای ارتباطی مناسب برای ارتباط با مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر معرفی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Prioritized Needs of Retail Customers to Communicate with Companies in Various Stages of Life Cycle

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein aboei 1
  • mehdi bagheri 2
چکیده [English]

Today, companies must compete with other companies for market presence. This needs ability to communicate with their customer to have special attention with them. In this regard, it is necessary to companies pay attention to appropriate communication channels and coincide with request and needs of different customers, through which its interaction with the company and its views could be transferred. In this paper we introduce some procedures to identify and prioritize features of communication channels with customers in various stages of life cycle, in order to determine their prioritized needs of communicating. In this regard an integrated model of Kano and the importance - performance matrix is used. Our population of this study is food retailers group in Yazd province. In this regard, we introduced some key communication features as a prerequisite for selecting appropriate communication channels to communicate with customers in various stages of the life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Relationship
  • Customer Life Cycle
  • Kenos’ Model
  • Importance - Performance Matrix