راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات در نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی

رعایت موارد ذیل در نگارش مقاله‌هایی که برای چاپ به نشریه علمی کاوش‌های مدیریت بازرگانی ارسال می‌گردد ضروری است. لذا از مؤلفین گرامی تقاضا می‌شود جهت جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع نشریه، هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایید:

مقاله در نشریه دیگر چاپ نشده یا هم‌زمان برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

مقالات باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

متن مقاله باید در قالب Microsoft Word و حداکثر 20 صفحه به سامانه نشریات دانشگاه یزد به آدرس ذیل http://bar.yazd.ac.ir/ ارسال شود. برای دریافت template مقاله کلیک نمایید.

معادل لاتین اسامی و توضیح اصطلاحات تخصصی یا نامفهوم در پاورقی هر صفحه ذکر شود.

مقاله‌ای که فرمت نشریه را دارا نباشد در جلسه هیت تحریریه نشریه مطرح نمی‌شود.

مقاله‌ها را هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری کرده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط نشریه به نوبت چاپ خواهند شد.

مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان) است.

هیأت تحریریه در، رد و ویرایش مقالات مجاز است.

مستندات و مدارک  داوری کلیه مقالات در هیأت تحریریه نشریه محفوظ و محرمانه بوده و هیأت تحریریه نسبت به ارائه مدارک مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند، متعهد نمی‌باشد.

عدم رعایت  این شیوه نامه موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت‌‌های مکرر و زمان‌بر مقاله خواهد شد.

 

با عنایت به مفاد "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" (مصوب 01 /02 /1400 توسط وزارت عتف) و به استناد صورتجلسه شماره 676 هیأت رئیسه دانشگاه یزد (مورخ 28 /1400/02) هزینه مصوب پردازش مقاله در نشریه 4000000 ریال می‌باشد. نویسندگان بایستی در زمان پذیرش مقاله 2000000 ریال و قبل از انتشار رسمی مقاله نیز 2000000 ریال واریز نمایند.

پرداخت فقط از طریق سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه یزد (نام نشریه: کاوشهای مدیریت بازرگانی) و ارسال کد پیگری و شماره تراکنش (آپلود اسکرین شات صفحه) صورت گیرد.

لینک واریز: https://yazd.ac.ir/epay/press

 برای دریافت راهنمای نگارش مقاله، فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع  کلیک نمایید.    

مشخصات بخش‌های مختلف مقاله

1- معرفی نویسنده یا نویسندگان: شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، ، شناسه پژوهشگر (ORCID)، محل خدمت، عنوان، تاریخ و محل انجام تحقیق، نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن همراه، پست الکترونیکی دانشگاهی در یک صفحه جداگانه نوشته و نویسنده مسئول همراه با پست الکترونیکی دانشگاهی مشخص شود.

2- عنوان مقاله: عنوان مقاله باید کوتاه و روان باشد.

3-چکیده  فارسی: باید در عین مختصر بودن (شامل مقدمه و هدف، روش شناسی،  یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری)، به‌روشنی گویای محتوای مقاله باشد. متن چکیده در یک پاراگراف نوشته شود. تعداد کلمات 200 تا 250 کلمه باشد.

4- واژه‌های کلیدی و طبقه بندی JEL: بعد از متن چکیده‌های فارسی و انگلیسی (به ترتیب الفبایی کلمات)، نوشته شود (حداکثر 6 واژه).

5- مقدمه (تعریف موضوع، اهمیت و مسئله پژوهش).

6-  مبانی نظری و پیشینه تحقیق (پیشینة تحقیق و چارچوب نظری حاوی تعاریف مفهومی موضوع و متغیرهای مقاله)؛  روش‌شناسی تحقیق (هدف، مدل تحقیق، پرسش‌ها و فرضیه‌ها، روش و ابزار گردآوری داده‌ها، روایی و پایائی ابزارگردآوری داده‌ها، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­‌گیری، فنون تحلیل و توصیف داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها و نحوة پاسخگویی به پرسش‌ها).

7-تحلیل داده‌ها و تفسیر یافته‌‌های پژوهش (داده‌های جمعیت‌شناختی و متغیرهای مدل تحقیق، یافته‌­ها و مقایسه آن با یافته‌­های پژوهش‌های مرتبط).

8- نتیجه‌گیری و پیشنهادها (ارائه خلاصه نتایج مفید و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق، تحقیقات آتی پیشنهادی و  محدودیت‌­های تحقیق).

9- سپاس‌گزاری. در این قسمت از حمایت‌کنندگان معنوی و مالی (با ذکر شماره سندی که حمایت صورت گرفته)، فراهم‌کنندگان امکانات و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، قدردانی می‌شود.   

10- منابع (شیوه APA):

الف- منابع داخل متن:

 نحوه ارجاعات داخل متن مقاله به صورت فارسی و همراه با سال انتشار و برقراری ارتباط الکترونیکی با ذکر DOI در منبع، نگارش ‌شود.

برای یک نویسنده در انتهای متن:

تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد (کرنی فریدریک ،2010).

دو نویسنده در انتهای متن:

عملکردشان مشکل و پیچیده می‌باشد (هریس و موس شولدر، 1996).

بیش از دو نویسنده در انتهای جمله:

خدمات با مشتری را ایفا می‌کند (اسلک  و همکاران، 2008 ).

بیش از دو نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:

چند کانالی پژوهش کونوس و همکاران  (2008) می باشد.

نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:

بلری وکاتسلی (2009)، در پژوهشی تحت عنوان

ب- منابع انتهای متن:

تمامی منابع باید به انگلیسی در فایل مقاله درج گردد؛

ضروری است در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است عبارت (in Persian) در انتهای منبع داخل پرانتز ذکر شود؛

درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.

Author, A. A., & Author, B. B. (2013).Title of book. Location: Publisher.

Author, A. A., Author, B. B., & Author. C. C. (2013). Title of article.Title of Journal, Volume, No, page numbers.

 11- کلیه مقالاتی که در ان ها که در آنها از روش های کمی و تجربی استفاده شده است لازم است پرسشنامه و داده ها را نیز ارسال نمایند (پرسشنامه در انتهای مقاله بعد از منابع پیوست گردد، داده ها نیز در قالب فایل اکسل ارسال شود).

12- چکیده مبسوط (انگلیسی): چکیده انگلیسی مقالات به صورت چکیده مبسوط ساختاریافته Structured Extended Abstract (یعنی چکیده‌ای شامل 750 تا 1000 واژه و به تفکیک شامل: 1- هدف و مقدمه، 2- روش شناسی، 3- یافته‌ها، 4- بحث و نتایج) (دریافت فایل راهنمای نگارش چکیده مبسوط).

یادآوری: در تنظیم منابع، عنوان کتاب‌ها، باید با حروف مورّب(ایتالیک) و در مقاله‌ها، نام نشریه باید با حروف مورّب(ایتالک) نوشته شود. در تنظیم مقاله‌ها، حتما باید دوره(Volume) و شماره(No) و شماره صفحات مقاله به این صورت  17(3):25-32 تقریر یابد.

Title 

Introduction 

Methodology 

Discussion and Results 

Conclusion

Keywords

نحوه نگارش

عنوان فارسی

B Yagut 14- Bold

عنوان لاتین

Times New Roman 12-Bold

نام و نام خانوادگی نویسنده

B Yagut 11- Bold

چکیده لاتین

Times New Roman 10

چکیده فارسی

B Yagut 11

متن مقاله لاتین

Times New Roman 11

متن مقاله فارسی

B Yagut 12

پاورقی لاتین

Times New Roman 8

سرفصل های اصلی

B Yagut 13- Bold

منابع و مآخذ فارسی

B Yagut 11

سرفصل های فرعی

B Yagut 12- Bold

منابع و مآخذ لاتین

Times New Roman 10

پاورقی فارسی

B Yagut 9

عنوان جداول، نمودارها و تصاویر

B Yagut 9- Bold

اعداد داخل جداول

B Yagut 8

منبع جداول، نمودارها و تصاویر به فارسی

B Yagut 8

سر فصل اصلی جداول

B Yagut 9-Bold

منبع جداول، نمودارها و تصاویر به لاتین

Times New Roman 7

سر فصل فرعی جداول

B Yagut 8-Bold

مشخصات صفحه

2.2cm

Top

1cm

Bottom

2cm

Left

2.5cm

Right

 

 

اندازه صفحه

23.5 cm

Height

16.5 cm

Width

جدول: عنوان جدول در بالا و با فرمت وسط‌چین نوشته و گویای نتایج مندرج در آن باشد. دقت شود که در تدوین جدول اعداد به فارسی نوشته شود و از ممیز فارسی استفاده شود.

 نمونه تنظیم جدول برای مقاله

 شکل: در ترسیم شکلها  به صورت group شده در مقاله گنجانده شود تا از جابجا شدن ان جلوگیری شود.

توجه: در مورد شکل، از الگوهای (Pattern) سیاه و سفید استفاده شود.

تصاویر می توان در قالب عکس در مقاله گنجانده شوند.

سایر موارد

1) دستورهای نقطه‌گذاری در نوشتار متن رعایت شود. مثلاً گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و ویرگول (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آن‌ها، درج یک فاصله لازم است. رعایت نیم‌فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند اندازه‌گیری، شده‌اند، می‌شود، می‌توان و ... ضروری است.

2) معادله‌ها در متن مقاله باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

3) واحد‌های استفاده شده در متن مقاله باید در سیستم بین‌المللی متریک (SI) باشد.

4) شماره پاورقی‌ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شوند.

 5) کلیه نویسندگان مقاله ها،‌ موظف هستند شناسه پژوهشگر (ORCID) را همراه مقاله خود، گزارش نتیجه ارزیابی درصدی محتوای مقاله تقدیمی را از سامانه مشابه یاب ایرانداک و/ یا متون سمیم نور به نشانی

 https://www.samimnoor.ir/view/fa/default، که باید این درصد کمتر از ده درصد باشد در سامانه نشریه بارگذاری کنند.